Det blåser positiva vindar i Stora Enso – koncernens redovisar ett rekordartat sista kvartal 2021 och ett mer än fördubblat operativt rörelseresultat för hela året 2021. (Bild Stora Enso)

Rekordkvartal för Stora Enso bäddade för dubblat årsresultat

31 januari, 2022ANNONS

Stark efterfrågan och strategiska framsteg gjorde fjärde kvartalet 2021 till ett rekordkvartal för Stora Enso och bidrog till ett mer än fördubblat operativt rörelseresultat för helåret 2021.

Under fjärde kvartalet 2021 ökade Stora Enso sin omsättning från 2,154 miljarder euro (ca 22,6 miljarder kronor) sista kvartalet 2020 till 2,719 miljarder euro (ca 28,6 miljarder kronor) I procent var ökningen 26,3 procent. Det operativa rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade från 118 miljoner euro 2020 till 426 miljoner euro 2021.

Det rekordartade fjärde kvartalet bidrog till att Stora Enso enligt bokslutsrapporten kan redovisa ett operativt rörelseresultat för helåret 2021 på 1,528 miljarder euro, vilket är mer än en fördubbling jämfört med operativa rörelseresultatet för 2020 som var 650 miljoner euro.

VD och koncernchef Annica Bresky gläds åt Stora Ensos rekordresultat. (Bild Stora Enso)

”Det gläder mig att se att den positiva trenden i vår verksamhet fortsatte under fjärde kvartalet. Stora Ensos starka resultat har levererats med hjälp av strategiska åtgärder, som styrkts av globala megatrender. Vi har kunnat utnyttja vår strategiska positionering och storlek och redovisat en operativ rörelsemarginal för helåret på 15 procent, den högsta i vår långa historia. Det operativa rörelseresultatet för helåret mer än fördubblades jämfört med förra året och slutade på rekordnivån 1.528 miljoner euro” säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky i sina kommenterar till bokslutsrapporten.

I kommentarerna konstaterar koncernchefen också att efterfrågan på Stora Ensos produkter var stabil och att de olika divisionernas produktmix bidrog till att hålla såväl prisnivåer som volymer uppe.

”Vi har hanterat globala logistikstörningar och framgångsrikt genomfört prishöjningar för att mildra effekten av stigande kostnader för fiber, energi och andra insatsvaror. Högt engagemang och hårt arbete i organisationen har möjliggjort dessa framsteg, samtidigt som vi under pandemin har skyddat våra medarbetare och stöttat våra kunder”, framhåller Annica Bresky.

I rapporten betonar koncernchefen även det faktum att Stora Enso under de senaste åren transformerats från att i huvudsak vara ett pappersföretag till att bli ett ledande bolag inom förnybara produkter tillverkade med trä som råmaterial. Den utvecklingen har man skyndat på genom att minska sin exponering i den strukturellt nedåtgående pappersbranschen, vilket lett till ökad konkurrenskraft i den kvarvarande verksamheten. Nu går koncernen in i en ny utvecklingsfas med målet att leverera utifrån sin lönsamma tillväxtstrategi.

”De senaste två åren och framåt är vår strategi fokuserad på tillväxtmöjligheter genom riktade investeringar i divisionerna Packaging och Wood Products och i innovationer inom divisionen Biomaterials. Resurser och kapacitet har frigjorts för att påskynda tillväxten inom förnybara förpackningsmaterial”, säger Annica Bresky, som ser en fortsatt positiv kommersiell trend, även om pandemin och det makroekonomiska klimatet i stort fortsätter att skapa osäkerhet.

Stora Ensos bokslutsrapport för Q4 och helåret 2021 kan läsas/laddas ner HÄR (pdf, svenska)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!