En returback i plast från Svenska Retursystem har en genomsnittlig livslängd på 15 år och varje back används i snitt 150 gånger. (Bild Svenska Retursystem/Jennifer Glans)

Returbacken har ersatt två miljarder engångsemballage

6 maj, 2021ANNONS

Svenska Retursystem meddelar att man nu har nått en viktig milstolpe – företagets klimatsmarta returbackar i plast har nu ersatt över två miljarder engångsemballage.

”Våra returbackar bidrar till en omställning mot en cirkulär ekonomi”, säger Anna Elgh. (Bild Svenska Retursystem/Jennifer Glans)

”Vi i livsmedelsbranschen har genom vårt gemensamma retursystem för pallar och backar sedan länge sett fördelarna med återanvändning och att dela på resurser. Trots att svenska konsumenter möter de gråa backarna varje gång de går in i en matbutik, är det få som känner till hur effektivt och hållbart landets livsmedel transporteras från producenter ut till butiker och restauranger”, säger Anna Elgh, VD på Svenska Retursystem.

Hälften av Sveriges färskvaror distribueras idag i returbackar. Sedan retursystemet startade upp för drygt 20 år sedan har de återanvändningsbara backarna skickats runt i livsmedelskedjan över två miljarder gånger. Nu hoppas Svenska Retursystem att det cirkulära sättet att jobba ska inspirera fler branscher att arbeta mer effektivt och minska sin resursanvändning.

Hälften av Sveriges färskvaror distribueras idag i returbackar. (Bild Svenska Retursystem/Jennifer Glans)

”Vi tror att liknande initiativ i andra branscher skulle stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi behöver alla vara med och bidra till landets långsiktiga omställning mot en cirkulär ekonomi”, säger Anna Elgh.

Retursystems returbackar har en livslängd på 15 år och varje back används i snitt 150 gånger. En användningscykel innebär att lådan används i hela flödet mellan matproducent, grossist, butik/restaurang och tillbaka till retursystemets produktionsanläggningar för tvätt.

Trasiga backar lagas och när de inte längre kan lagas, skickas de tillbaka till tillverkaren, som maler ner dem och använder materialet vid produktion av nya backar. På så sätt lever materialet kvar i flera generationer.

Varje returlåda, som skickas ut, sparar in motsvarande 219 gram koldioxidekvivalenter. Bara under 2020 sparade systemet in nära 35.000 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 26.000 lastbilstransporter från Ystad till Haparanda.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!