Använda så kallade ”on the go”-förpackningar samlas sällan in och hamnar i stället i naturen. (Bild RISE)

RISE-projekt ska ge nytt liv åt ”on the go”-förpackningar

20 augusti, 2019ANNONS

Kan man ge nytt liv åt använda ”on the go”-förpackningar och undvika att de skräpar ner i vår miljö? Det ska ett pågående forskningsprojekt, som just nu genomförs i Örnsköldsviks kommun av RISE ((Research Institutes of Sweden AB) och ett antal aktörer, försöka ge svar på.

RISE skriver i ett pressmeddelande att trenden att alltmer konsumera i farten är tyvärr ett beteende, som orsakar nedskräpning. Tomma förpackningar, plastbestick och andra engångsartiklar hamnar i parker och på stränder trots en ökad miljömedvetenhet. RISE ska därför tillsammans med aktörer längs hela värdekedjan identifiera knutar för ökad insamling, återvinning och återbruk av s.k. ”on the go”-förpackningar.

Engångsförpackningar och -artiklar skapar stora problem, dels för att de inte samlas in i så hög utsträckning, dels för att de insamlade förpackningarna inte återvinns i så hög grad. Förpackningar som används utanför hemmet – ”on the go”-förpackningar – hamnar högt på tio-i-topp-listan över vanligaste skräp i haven och det mesta kommer från landbaserade källor.

För att minska denna nedskräpning krävs beteendeförändringar både hos konsument och aktörer i värdekedjan. Förpackningar och engångsartiklar måste hanteras mer cirkulärt jämfört med idag, dvs samlas in, återbrukas, materialåtervinnas och efterfrågas i högre grad. För att åstadkomma detta krävs kraftfulla åtgärder från många aktörer i samhället. RISE har därför samlat flera av dessa aktörer för att kartlägga och testa förutsättningarna för ökad återanvändning och återvinning av förpackningar och engångsartiklar från ”on-the-go”-verksamhet.

”Det grundläggande syftet är att hitta incitamenten för återanvändning och återvinning. Vi måste göra det lätt för dem som vill konsumera ´on the go´ att även källsortera ´on the go´. Att ta bort något som upplevs som värdefullt och ersätta med något krångligt är inte hållbart. Cirkulärt beteende måste ge ett mervärde”, säger Kristina Wickholm, projektledare RISE

Projektet ska identifiera knutar för ökad insamling, återvinning och återbruk av ”on the go”- förpackningar, och hitta lösningar som skapar miljönytta samt fungerar längs hela värdekedjan och för konsument. Lösningarna testas i offentliga miljöer i Örnsköldsviks kommun,

där man också bland besökare i Stadsträdgården genomför en enkätundersökning om användandet av engångsförpackningar.

”Vi ser verkligen fram emot att hitta nya lösningar för våra offentliga miljöer, det här känns som ett mycket intressant projekt, som ligger väl i linje med vårt engagemang för hållbarhet”, säger Mikael Kristiansson, chef för trafik- och parkavdelningen i Örnsköldsviks kommun.

Projektet löper på ett år och finansieras av Vinnova och består förutom RISE av COOP Sverige, Duni, Konsumentföreningen Stockholm, Papstar Sverige, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Sugi Group (PantaPå) och Örnsköldsviks kommun.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!