Risken för coronasmitta och Covid-19 gör att BillerudKorsnäs nu stoppar det planerade underhållsstoppet vid Gruvöns bruk, där man bland annat har kartongmaskinen KM7 – en av världens största i sitt slag. (Bild BillerudKorsnäs)

Risk för Covid-19 sätter stopp för Gruvöns underhållsstopp

17 mars, 2020ANNONS

BillerudKorsnäs meddelar att man på grund av rådande omständigheter med utbrottet av Covid-19 skjuter upp huvuddelen av det underhållsstopp vid kartongbruket Gruvön, som var planerat till vecka 13, 2020.

”Vi har gjort bedömningen att det under rådande omständigheter inte är möjligt att genomföra underhållsstoppet enligt ursprunglig plan. Därutöver måste också hänsyn tas till smittorisken för våra egna medarbetare, men också för de många leverantörer och entreprenörer, som var inplanerade att komma till Gruvön”, säger Ivar Vatne, CFO på BillerudKorsnäs.

Ivar Vatne är ekonomidirektör på BillerudKorsnäs. (Bild BillerudKorsnäs)

Den adderade negativa finansiella effekten av att skjuta upp underhållsstoppet beräknas till 40 till 100 miljoner kronor för helåret 2020. BillerudKorsnäs följer utvecklingen noga och planerar nu tillsammans med entreprenörerna att istället genomföra underhållsstoppet i Gruvön under tredje kvartalet 2020.

På bruket i Gruvön finns bland annat den stora kartongmaskinen KM7, som invigdes i oktober i fjol, och vars produktionsmaximering fortfarande pågår.

”Upprampningen av KM7 är fortsatt BillerudKorsnäs främsta prioritet för år 2020. Fokus är fortfarande på att producera bestrukna kvaliteter och vi förväntar oss att inleda processen med att certifiera material under det andra kvartalet 2020”, säger Ivar Vatne.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att de övriga finansiella effekterna kopplade till corona-smittan och Covid-19 hittills har varit relativt begränsade.

”Det är i dagsläget för tidigt att bedöma i vilket utsträckning Covid-19 kommer påverka BillerudKorsnäs långsiktigt”, säger Ivar Vatne.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!