PACCOR är den perfekta matchningen för Faerch, säger Lars Gade Hansen, VD för Faerch Group. (Foto: Faerch)

Rivstart på nya året – Faerch Plast köper Paccor

3 januari, 2022ANNONS

Faerch förvärvar PACCOR Packaging från private equity-bolaget Lindsay Goldberg. Förvärvet är ytterligare ett viktigt steg i genomförandet av Faerchs långsiktiga tillväxtplan och för att påskynda branschens övergång till cirkulära förpackningslösningar.

Faerch, en ledande europeisk leverantör av styva livsmedelsförpackningar och världens första integrerade återvinnare av PET-matförpackningar, tillkännagav idag förvärvet av PACCOR Packaging. Förvärvet understryker Faerchs övergripande strategi för att skapa cirkularitet inom livsmedelsförpackningar och kommer att påskynda den nödvändiga materialomvandlingen mot hållbara förpackningslösningar i den europeiska mejerisektorn, det största segmentet inom styva livsmedelsförpackningar.

PACCOR erbjuder ett brett utbud av innovativa förpackningslösningar främst för livsmedelsindustrin och är en europeisk ledare inom förpackningar för mejerisektorn. Företaget har byggt upp en lång erfarenhet av innovation och premiumservice för de största och mest krävande mejerikunderna, och levererar toppmoderna lösningar främst inom yoghurt, pålägg och glassförpackningar.

”Med PACCORs starka position inom mejerisektorn, våra kompletterande geografiska fotavtryck och vår gemensamma ambition att göra livsmedelsförpackningar cirkulära, är PACCOR den perfekta matchningen för Faerch”, säger Lars Gade Hansen, VD för Faerch Group. ”Vi har alltid respekterat PACCOR för deras engagemang för kvalitet, innovation och kundservice, och vi är glada över att nu gå samman med PACCOR-teamet”, fortsätter han.

”Vi ser mycket fram emot att bli en del av Faerch Group. Efter år av framgångsrik tillväxt ser vi i Faerch den perfekta partnern för oss”, tillägger Andreas Schütte, VD för PACCOR. ”Faerchs unika integrerade återvinningsmöjligheter erbjuder helt nya möjligheter att påskynda övergången till cirkulära förpackningslösningar, samtidigt som de kombinerar de två företagens engagemang för innovation och investeringar i FoU”, säger han.

Efter år av framgångsrik tillväxt ser vi i Faerch den perfekta partnern för oss”, tillägger Andreas Schütte, VD för PACCOR. (Foto: PACCOR)

PACCOR grundades 2011, som en sammanslagning av flera förpackningsföretag. Idag finns företaget i arton länder och deras geografiska fotavtryck kompletterar Faerchs pan-europeiska närvaro. Förvärvet omfattar sexton produktionsanläggningar i Europa, Asien och USA och mer än tretusen fyrahundra anställda. Den nya företagsstrukturen markerar ett starkt fokus på innovation och när transaktionen har godkänts kommer Faerch Group att bestå av trettiofyra platser och sysselsätta nästan sextusen personer globalt.

”I och med att PACCOR blir en del av Faerch kommer branschens övergång till cirkularitet att få ytterligare fart där livsmedelsförpackningar återvinns till nya livsmedelsförpackningar av samma kvalitet om och om igen”, understryker Lars Gade Hansen. ”Med PACCORs ledande position inom mejerisektorn kommer Faerch att finnas i alla större livsmedelsförpackningssegment, vilket möjliggör den välbehövliga standardiseringen bort från icke-återvinningsbara äldre material till verkligt cirkulära förpackningslösningar. Ett omfattande investeringsprogram för att stödja materialomvandling och uppskalning av vår återvinningsplattform kommer att lanseras”, avslutar han.

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och myndighetsgodkännande. PACCOR UK-verksamheten inklusive deras två produktionsanläggningar är inte en del av transaktionen och kommer att förbli hos Lindsay Goldberg.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!