Lennart Eberleh

Rottneros 2016: Starkt helår men förlust sista kvartalet

9 februari, 2017ANNONS

2016 blev ännu ett starkt verksamhetsår för Rottneros AB, men resultatet dras ner av underhållsproblem vid bruket i Vallvik under årets sista kvartal.
Rottneros resultat för helåret 2016 uppgick till 163 miljoner kronor efter finansiella poster, vilket var 96 miljoner kronor lägre än 2015.
För fjärde kvartalet blev resultatet efter finansiella poster minus 7 miljoner kronor, att jämföra med motsvarande period 2015, som slutade med ett plus på en miljon kronor.

”Fjärde kvartalet är normalt ett svagt kvartal för Rottneros på grund av det årliga underhållsstoppet i Vallviks Bruk samt igångkörning av nya investeringar, så även 2016. Eftersom uppstartsprocessen i Vallvik var mer problematisk än planerat 2016, påverkades leveransvolymerna negativt framförallt under december”, skriver Rottneros VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin bokslutskommentar.

Enligt rapporten innebar produktionsbortfallet och den direkta kostnaden för underhållsstoppet i Vallvik att fjärde kvartalets resultat minskades med cirka 55 miljoner kronor.

Lennart Eberleh skriver i sin kommentar att helåret 2016 blev ytterligare ett resultatmässigt starkt år för Rottneros, även om externa faktorer som priser och elkostnader liksom underskottet i fjärde kvartalet gjort att koncernen inte når hela vägen till 2015 års resultat.

”Men med en avkastning på sysselsatt kapital på 15 procent är vi fortsatt i toppen bland jämförbara bolag. Rottneros har en stark balansräkning och var fortsatt skuldfritt vid 2016 års  utgång, vilket är en bra grund för fortsatt utveckling enligt vår långsiktiga plan Agenda 500”, skriver Lennart Eberleh.

Koncernchefen konstaterar också att Rottneros primära fokus att öka koncernens volymer genom ökad kapacitet och produktivitet ligger fast. 

”Investeringarna i vår långsiktiga plan Agenda 500 löper planenligt i båda bruken. Första steget i effektiviseringen av CTMP-produktionen i Rottneros Bruk färdiginstallerades under hösten och har gett positiva effekter. Rottneros Bruk har genom årsproduktionen om 157.000 ton satt nytt produktionsrekord på årsbasis”, skriver Lennart Eberleh.

I september i fjol tillkännagav Rottneros ska leda och koordinera PULPACKTION (läs HÄR), som är ett projekt inom  EU:s program för forskning och innovation.

”PULPACKTION startade programenligt den 1 oktober 2016, med Rottneros Packaging som koordinator. Målsättningen är att ta fram en helt biobaserad förpackning till ett konkurrenskraftigt pris och på så sätt bidra till en mer hållbar utveckling inom förpackningsindustrin”, noterar Lennart Eberleh i bokslutsrapporten.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!