En investering på 15 miljoner kronor ska bidra till att göra produktionsprocessen vid Rottneros Bruk i värmländska Sunne fossilfri. (Bild Rottneros)

Rottneros Bruk investerar för fossilfri produktionsprocess

28 maj, 2019

I Rottneros Bruk, söder om Sunne i Värmland, investerar Rottneros 15 miljoner kronor i en metangasbrännare för att nå målet om en fossilfri produktionsprocess.

”Vi har på några år minskat oljeförbrukningen vid Rottneros bruk med 7.000 kubikmeter på årsbasis och ändå kunnat öka produktionen”, säger Nils Hauri. (Bild Rottneros)

Investeringen innebär att den metangas, som genereras som en biprodukt i den nya bioreningsanläggningen, kan användas i brukets torkningsprocess. Brännaren kommer att tas i drift under första halvåret 2020 och innebär förutom minskad förbrukning av fossila bränslen även lägre rörliga kostnader.

”Investeringen betyder att vi i stort sett når målet om en fossilfri tillverkningsprocess i Rottneros Bruk. Genom att tillvarata metangasen, som generas i bioreningsprocessen, när vi torkar massan, kommer vi att ersätta motsvarande 1.000 kubikmeter fossilbränsle i form av olja. Sammantaget har investeringarna, som vi gjort i bruket sedan några år, minskat oljeförbrukningen med i storleksordningen 7.000 kubikmeter på årsbasis, samtidigt som produktionsvolymen vuxit påtagligt”, säger Nils Hauri, direktör för innovation och strategiska projekt hos Rottneros.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!