”Vi har en tydlig trend mot stigande produktion”

Rottneros Q3: Minskat resultat men stigande produktion

13 november, 2017ANNONS

Ett minskat rörelseresultat och ökade kostnader, men en tydlig trend mot stigande produktion. Det är några av konklusionerna, som Rottneros AB:s VD och koncernchef Lennart Eberleh gör i bolagets rapport för årets tredje kvartal.

”Vårt fokus på lönsam och hållbar tillväxt fortsätter med en tydlig trend mot stigande produktion. Under det tredje kvartalet noterade Vallviks Bruk ett nytt rekord för produktionen. Det bekräftar att våra strategiska investeringar inom Agenda 500 levererar kapacitetsökningar enligt plan”, skriver Lennart Eberleh i rapporten.

Av rapporten framgår också att  kvartalets rörelseresultat minskade med två miljoner kronor  till 44 miljoner kronor och hölls tillbaka av vissa händelser av oplanerad karaktär samt att kostnadsutvecklingen inte är tillfredsställande.

”Vi har ökat vårt fokus på kostnaderna för att återgå till en normal nivå. Det gör vi på samma målfokuserade vis som har lett oss till den höjda produktionsnivån”, skriver Lennart Eberleh.

Trots att det årliga underhållsstoppet i Rottneros bruk inföll under kvartalet, så ökade koncernens produktion under perioden med 12 procent till 102.500 ton, vilket innebar ytterligare ett kvartal med en produktion över 100.000 ton. 

”Det bekräftar att vi gradvis förflyttar oss mot högre produktionsvolymer och det finns potential att öka tillgängligheten i våra bruk ytterligare framöver”, skriver Lennat Eberleh.

När det gäller marknadsutsikterna så konstateras i rapporten att en stark marknad ger goda förutsättningar för lönsamhet, trots en svagare US-dollar.

”Marknaden är fortsatt gynnsam med en bra balans mellan utbud och efterfrågan. Vi är därmed optimistiska inför det fjärde kvartalet. Dollarns försvagning mot kronan under sommaren har i viss mån vänt tillbaka under de senaste månaderna och har även motverkats av ett stigande massapris i US-dollar. Sammantaget är de yttre förutsättningarna bra för att skapa såväl lönsamhet som tillväxt för koncernen”, konstaterar Lennart Eberleh.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!