”Efterfrågan på klimatsmarta förpackningsprodukter och fibertråg är fortsatt stor och växer kraftigt”, skriver Lennart Eberleh i Rottneros rapport för Q3-2019. (Bild Rottneros)

Rottneros Q3: Ökad omsättning men väsentligt lägre resultat

23 oktober, 2019ANNONS

Rottneros omsättning under årets tredje kvartal ökade med nio procent och blev 617 miljoner kronor, jämfört med 567 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Samtidigt som leveransvolymen blev högre har försäljningspriserna sjunkit, vilket resulterade i att resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet blev väsentligt mindre.

”Under det tredje kvartalet präglades koncernen av en stabil produktion och hög leveranstakt jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Lägre massapriser och fortsatt höga vedkostnader innebar att EBIT-resultatet minskade med drygt 50 procent till 54 miljoner kronor. Kassaflödet var fortsatt bra, vilket i kombination med en solid balansräkning ger utrymme för en extrautdelning. Inriktningen mot ständiga förbättringar inom såväl produktion som hållbarhet fortsätter”, skriver Rottneros VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin kommentar till kvartalsrapporten.

Av rapporten framgår att produktionen vid koncernens bruk var stabil jämfört med Q3 ifjol och uppgick till 100 tusen ton. Under kvartalet påverkades volymen av det årliga underhållsstoppet i Rottneros Bruk, som förlöpte enligt plan. I Vallvik bromsades takten något mot slutet av september, inför det planerade underhållsstoppet i oktober.

Försäljningsvolymen under kvartalet ökade med 20 procent till 111.000 ton vilket är ett nytt kvartalsrekord. Enligt rapporten är tillgången på vedråvara fortsatt god, där balansen mellan lokal vedförsörjning och import ligger på en gynnsam och långsiktigt uthållig nivå.

Inom affärsområdet Rottneros Packaging fortgår satsningen enligt plan. Den nya maskinen för tillverkning av fibertråg vid enheten i Sunne är klar att levereras (LÄS HÄR) och kommer att starta upp i slutet av det fjärde kvartalet.

”Efterfrågan på klimatsmarta förpackningsprodukter och fibertråg är fortsatt stor och växer kraftigt”, skriver Lennart Eberleh i kvartalsrapporten.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!