Rottneros Packaging har nu startar kommersiell tillverkning av formpressade fibertråg i fabriken i Sunne. VD Kasper Skuthälla visar upp exempel på fabrikens produktion. (Bild Rottneros Packaging)

Rottneros redovisar stark rapport för första kvartalet

24 april, 2019ANNONS

Massa- och förpackningskoncernen Rottneros AB redovisar ett starkt första kvartal 2019. Bland annat ökade nettoomsättningen med 17 procent till 630 miljoner kronor (537 milj. kr) och rörelseresultatet (EBIT) steg med hela 81 procent – från 78 miljoner kronor Q1-2018 till 141 miljoner kronor i år – vilket är rekord för ett enskilt kvartal i koncernens nuvarande struktur.

Resultat efter finansiella poster för första kvartalet 2019 ökade till 136 miljoner kronor (73 milj. kr) och resultatet per aktie för första kvartalet 2019 nästan fördubblades, från 0,37 kronor till 0,71 kronor.

”Återigen kan Rottneros visa upp ett rekordstarkt kvartal med ett rörelseresultat efter årets första tre månader som uppgår till 141 miljoner kronor. Samtidigt har produktionen startat i framtidssatsningen Rottneros Packaging i Sunne”, skriver VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin kommentar till kvartalsrapporten.

Lennart Eberleh framhåller också att Rottneros får bra betalt för sina produkter och att en svag svensk krona hjälper till att dämpa den prispress, som råder på marknaden. Ett synnerligen starkt resultat och ett bra kassaflöde stärker koncernens balansräkning ytterligare och förstärker motståndskraften mot eventuella oroligheter i den globala ekonomin.

Men även om kvartalsresultatet är mycket starkt, så noteras det i rapporten att det även funnits en del störningar i produktionen under kvartalet.

”Trots det goda resultatet har det inte varit ett första kvartal helt fritt från bekymmer. Brister i kvaliteten på vedråvaran orsakade störningar i produktionen framför allt i bruket i Vallvik”, skriver Lennart Eberleh.

Beträffande affärsområdet Rottneros Packaging, så noteras att man har flyttat in i nya funktionella lokaler i Sunne och startat den kommersiella tillverkningen av formpressade fibertråg för livsmedel och andra produkter. Parallellt med bygget av fabriken har också organisationen inom Rottneros Packaging förstärkts och är nu bemannad för produktion i treskift samt en fortsatt utveckling av verksamheten.

”Satsningen på Rottneros Packaging är helt i linje med vårt arbete för att tillfredsställa marknadens efterfrågan av produkter som är smarta för miljön och klimatet”, säger Lennart Eberleh.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!