Rottneros VD och koncernchef Lennart Eberleh kan glädjas åt ännu ett rekordartat kvartal för bolaget. (Bild Rottneros)

Rottneros: Rekordomsättning men även uppsägningar

27 oktober, 2022ANNONS

Rottneros redovisar rekordomsättning för Q3. Samtidigt meddelar man att 18 anställda sägs upp, när sliplinjen vid Rottneros Bruk läggs ner.

Rottneros skriver i sin kvartalsrapport att nettoomsättningen för årets tredje kvartal ökade med 41 procent till 806 miljoner kronor, vilket är nytt kvartalsrekord. Även rörelseresultatet (EBIT) ökade starkt: från 101 miljoner kronor Q3-2021 till 185 miljoner kronor i år. En stark massamarknad och gynnsam valutakurs var den främsta orsaken till resultatförbättringen. Resultat belastas av avvecklingskostnader för sliplinjen vid Rottneros Bruk – exklusive dessa avvecklingskostnader var rörelseresultatet 247 miljoner kronor.

”Den gynnsamma massamarknaden och en stark US-dollar innebär att vi redovisar ytterligare ett rekordkvartal för såväl omsättning som underliggande resultat. Det breda inflationstrycket innebär att vi lägger mycket kraft på effektiviseringar. Avvecklingen av sliplinjen, som beslutades i augusti, fortlöper enligt plan. Parallellt pågår förstudier inför de stora investeringarna vi planerar inom CTMP. Vår mycket starka balansräkning ger oss finansiell uthållighet i en fortsatt osäker omvärld”, skriver VD och koncernchef Lennart Eberleh i sina kommentarer till kvartalsrapporten.

I sina kommentarer noterar Lennart Eberleh också att det planerade joint-venture-projektet i Polen tillsammans med Arctic Paper (läs HÄR) löper enligt plan. Uppstarten av den gemensamma fabriken för tillverkning av formpressade fibertråg är planerad till slutet av år 2023.

Samtidigt med att man presenterade sin kvartalsrapport meddelade Rottneros också att man nu slutfört de fackliga förhandlingarna i samband med den tidigare aviserade avvecklingen av sliplinjen vid Rottneros Bruk utanför Sunne i Värmland. (Läs HÄR)

Peter Sävelin är Rottneros-koncernens operative chef. (Bild Rottneros)

Från början räknade man med att varsla 40 anställda om uppsägning i samband med stängningen av sliplinjen, men efter fackliga förhandlingarna kom man fram till en övertalighet på 35 personer. 17 av dessa har tackat ja till en pensionslösning vilket innebär att 18 anställda blivit uppsagda.

”Även om vi har haft ett mycket gott samtalsklimat i förhandlingarna och hittat lösningar tillsammans, så är det inte roligt att behöva säga upp medarbetare, som gjort ett bra jobb och bidragit till koncernens fina utveckling. Men vi har fått signaler om att det finns intresse från andra arbetsgivare i Värmland för den typen av kompetens som våra uppsagda medarbetare har”, säger koncernens operativa chef Peter Sävelin.

De 18 som blivit uppsagda kommer också att erbjudas individuellt anpassat stöd och coachning från Trygghetsfonden för att komma vidare till annat arbete eller studier.

Här kan du läsa/ladda ner Rottneros hela rapport för Q3-2022

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!