”Vi kan visa ett urstarkt kvartalsresultat”, säger Lennart Eberleh, VD och koncernchef i Rottneros AB. (Bild Rottneros)

Rottneros VD om Q1-2022: ”Visar ett urstarkt resultat”

29 april, 2022ANNONS

”Vi kan visa ett urstarkt kvartalsresultat”, säger Rottneros VD och koncernchef Lennart Eberleh i en kommentar till bolagets rapport för årets första kvartal.

Av Rottneros Q1-rapport framgår att nettoomsättningen under perioden ökade med 22 procent jämfört med motsvarande period i fjol och i pengar uppgick till 660 miljoner kronor (542 miljoner år 2021). Högre försäljningspriser vare främsta anledningen till omsättningsökningen.

Omslagssidan på Rottneros kvartalsrapport för perioden januari – mars 2022.

Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet 2022 blev 145 miljoner kronor – en kraftig ökning från 11 miljoner kronor Q1-2021. En stark massamarknad var den främsta orsaken till resultatförbättringen, men resultatet hölls tillbaka av ökande rörliga kostnader.

”Den fortsatt mycket starka massamarknaden innebär att vi kan visa ett urstarkt kvartalsresultat. Samtidigt stiger de rörliga kostnaderna genom de obalanser som uppstått efter Rysslands oprovocerade attack på Ukraina”, säger Lennart Eberleh i sin kommentar till rapporten.

Rottneros skriver i rapporten att försäljningen till Ukraina naturligtvis påverkas negativt av kriget, samtidigt som alla affärskontakter i Ryssland har avbrutits. Koncernen har dock endast en begränsad exponering mot de två länderna. Innan invasionen utgjorde de tillsammans mindre än en procent av koncernens totala omsättningen.

”Vi fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina och följer utvecklingen med både oro och bestörtning. Det är en tragedi och en humanitär katastrof för befolkningen i Ukraina. Vi bidrar genom att donera till UNHCR och Läkare utan gränser”, säger Lennart Eberleh.

När det gäller Rottneros förpackningsområde konstaterar Lennart Eberleh att satsningen på förpackningstillverkning i Polen, som är ett joint venture-projekt tillsammans med Arctic Paper, löper enligt planerna. (Läs mer HÄR)

I Polen ska Rottneros och Arctic Paper tillsammans bygga en fabrik för tillverkning av formpressade fibertråg. (Bild Rottneros)

”Tillsammans ska vi inom ramen för vårt 50/50-ägda samriskbolag investera 15 miljoner euro i en fabrik för formpressade fibertråg vid Arctic Papers pappersbruk i polska Kostrzyn. Anläggningen innebär ett rejält kapacitetstillskott och är ett viktigt steg för att möta den enorma och växande efterfrågan som finns på marknaden. Uppstarten är planerad till slutet av år 2023. Parallellt har vi gjort en mycket snabb och framgångsrik produktionsökning i vår egen förpackningsanläggning i Sunne”, framhåller Lennart Eberleh i kvartalsrapporten.

Även om Rottneros kvartalsrapport visar på ett starkt resultat, så höjer koncernchefen ett varningens finger och oroas av en högre inflation på bolagets insatsvaror och högre rörliga kostnader. Omvärldssituationen leder till en stramare virkesmarknad och elmarknadens prisrally utgör ett problem för den elintensiva produktionen i Rottneros Bruk. Sammantaget gör detta att Rottneros ledning nu vill se över hela koncernens struktur.

”Med anledning av den förändrade situationen på energimarknaden och stigande priser för övriga insatsvaror har Rottneros styrelse initierat en fördjupad strategisk analys för att säkerställa att koncernens struktur uppfyller kraven på uthållig lönsamhet i linje med våra finansiella mål. I grunden handlar det om att vi alltid måste ha en optimal struktur för att vara långsiktigt värdeskapande med en hög kostnadseffektivitet”, säger Lennart Eberleh.

Rottneros hela rapport för årets första kvartal kan du läsa/ladda ner HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!