Vid sidan av posten som VD för Rottneros Packaging axlar Kasper Skuthälla även rollen som koncernens försäljnings- och affärsutvecklingsdirektör.

Rottneroskoncernen ökar fokus med ny organisation

30 november, 2017ANNONS

Som ett led i att optimera Rottneroskoncernen införs en ny organisation med en koncerngemensam försäljningsorganisation och en platschef för respektive bruk. Samtidigt inrättas en koncernövergripande säkerhetsfunktion, som blir en del av Human Resource-avdelningen. Syftet med den nya organisationen är att skapa ett ökat fokus inom respektive delområde.

”Genom den nya organisationen kan bruken fokusera helhjärtat på produktivitet, kvalitet, miljö, kostnader och slutförande av Agenda 500. Den gemensamma säkerhetsfunktionen innebär också att vi kommer att kunna få ut ännu mer av vårt högprioriterade säkerhetsarbete framöver, samtidigt som det kan bedrivas på ett effektivt sätt”, kommenterar Lennart Eberleh, VD och koncernchef för Rottneros.

I samband med att den nya organisationen införs kommer Kasper Skuthälla att axla rollen som koncernens försäljnings- och affärsutvecklingsdirektör, utöver sin nuvarande position som VD för Rottneros Packaging.

”Den nya försäljningsorganisationen ska förstärka vår marknadsnärvaro, jobba vidare med vår nischstrategi och dra nytta av de gemensamma nämnare, som finns mellan våra olika produkter. Med sin bakgrund från olika delar i värdekedjan har Kasper Skuthälla utmärkta förutsättningar att göra ett mycket bra jobb”, säger Lennart Eberleh.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!