Resultatet av vår ´coronaenkät´: Så mår förpackningsindustrin!

7 april, 2020

Förpackningsindustrin fortsätter att leverera, men en lång kris kan ge problem enligt Packnews och nord emballages undersökning.

Vi lever i tuffa tider, där ingenting är som det brukar vara. Coronaviruset bryter isär det samhälle vi är vana vid och företag drabbas hårt. När och hur det här ska sluta vet ingen, men med lite tur kan hösten bli en återhämtningsperiod. Bara för att det blåses faran över, är det naturligtvis inte så att allt återgår till det normala igen över en natt.

Förpackningsindustrin drabbas naturligtvis också, men kanske är det så att vi rent generellt kan klara oss ur eländet på ett bättre sätt än andra industrigrenar. Så har det varit förr, och nu känns det som att vissa delar av branschen faktiskt rent ordermässigt går bättre än tidigare. Sen uppkommer så klart en massa problem med personal och materialförsörjning med mera.

Packnews och tidningen nord emballage har gjort en snabbenkät ute i branschen för att få en indikation på läget. Vi har fått in uppgifter från ett hundratal slumpmässigt deltagande företag och resultatet är intressant. Drygt åttio procent av de tillfrågade säger att det är ”business as usual” eller till och med att det går mycket bättre rent ordermässigt. Det har naturligtvis att göra med vart man främst levererar, livsmedels- och läkemedelsförpackningar drabbas sällan hårt, och det gäller nog den här gången också. Nära fyrtio procent av de svarande levererar denna typ av förpackningar.

En viss försiktighet inträder, många håller hårt i kassan och därmed drabbas planerade investeringar som stoppas eller skjuts på framtiden, men faktum är att det verkar finnas rätt mycket investeringsvilja kvar.
Vi är medvetna om att vissa företag, som jobbar mot flera områden, skulle kunnat svara både ja och nej på vissa frågor, men vid en genomgång av svaren kan vi konstatera att det bara verkar vara ett fåtal som framfört detta.

Bo Wallteg
Chefredaktör
Packnews och nord emballage

Resultatet av enkäten hittar du här nedan i diagramform plus med en del kommentarer från de som svarat. Det mesta talar för sig själv och kräver ingen djupare analys:

Vilken är ditt företags största utmaning som en följd av Covid-19?

 Den övervägande största utmaningen som de svarande pekat på är hur man säkrar sin arbetskraft. Hur undviker man att viruset får fäste och leder till stopp i produktionen.

Här är ett urval av kommentarer till frågan:

 • På sikt kan vi drabbas av minskad orderingång
 • Projekt som bli senarelagd och tunga beslut skjuts fram
 • Distributionen från utlandet in till Norden
 • Kunder som stänger
 • Materialförsörjning.
 • Att upprätthålla flödet av leveranser in till vårt lager
 • Avbokade order på långsikt
 • Servicebesök!
 • Ekonomin, omsättningen är nästan noll, personal, drift, hyreskostnader är de samma som tidigare, personalkostnaderna blir något lägre nästa månad då uppsägningar genomföres
 • Då vi ej har fakturerat något, kommer det bli tufft de närmsta 4 – 5 månaderna
 • Att inte kunna träffa kunder
 • Valutaeffekter skapar kaos. Vi köper en hel del i EUR och säljer i NOK.
 • Vi har mycket restriktioner i vår produktion. En högre sjukfrånvaro jämfört med normal läge, skapar svårigheter då operatörer är svåra/omöjliga at få tag i. Vi märker att våra industrikunder minskar rejält i volym medan livsmedelskunderna ökar rejält.
 • Kassaflöde
 • Vi tappar cirka 50 procent i försäljning. Behöver permittera hela personalstyrkan
 • Politiker och medias brist på kunskap. Krisen skulle kommet ändå fast i mildare form. De tror att näringslivet är en källa de kan pungslå ohejdat. De saknar fundamentala ekonomiska insikter.
 • Produktionsplanering på grund av att kunder inte kan ge någon prognos

Om COVID-19-utbrottet och regeringens begränsningar fortsätter i ytterligare 2 – 3 månader, hur kommer ditt företag att hantera det när det gäller att hålla uppe produktionen?

 Uthålligheten verkar vara tämligen stark i branschen, men om det håller i sig i mer än tre månader känns det som att vissa företag kan börja svikta på allvar. Många jobbar nu med att säkra upp framtiden och vissa har till och med gett sina tjänstemän en grundkurs i produktionen för att i största möjliga mån kunna hålla igång. Därmed inte sagt att tjänstemännen skulle klara viruset bättre.

 • Begränsad påverkan
 • Vi kommer att klara oss skapligt
 • Jag tror inte vi påverkas på så kort sikt
 • Gissningsvis kommer produktion avta och investeringsprojekt kommer skjutas upp
 • Vi har tagit hem ett extra lokalt lager av förbrukningsmaterial och reservdelar
 • Vi klara max 3 månader, därefter är kapitalet förbrukat. Vi har redan korttidspermitterat 60 procent
 • Tjänstemän som arbetat i produktion Vi har gjort en överenskommelse mellan fackförbunden att tjänstemän som arbetat i produktionen får hjälpa till där.
 • Varsel
 • Kör på som idag
 • Mycket tufft. Inom 1 månad behöver vi återgå till normala rutiner annars blir det en nedgång i kapacitet på ca 20 procent
 • Problem med råmaterial
 • Vi kommer fortsätta vår permittering.
 • Vi kommer att klara av utmaningarna det som kan störa är ju ev. försenade leveranser av varor in eller ut.
 • Regeringens brist på ledarskap och förutseende skadar alla företag.
 • Ej operativ personal har fått utbildning på maskiner för att kunna köra produktion i nödfall.
 • Vi ser i dagsläget inga problem med det.
 • Bra, under förutsättning att vår personal håller sig friska, så länge matindustrin går bra och vi får leveranser av råvaror håller vi produktionen igång.
 • Försöker expandera vår räckvidd av försäljningen och skapa kampanjer för våra kunder.
 • Försöka öka produktionsbatcher för att kunden ska ha möjlighet att lagerhålla något längre
 • Bemanning: ändrad skiftgång vid hög frånvaro.
  Insatsvaror: Kontinuerlig kontakt med leverantör
  Transporter: Kontinuerlig kommunikation med transportföretag
 • Ställa om en del produktion, ta bort mindre produkter för att kunna leverera storsäljarna
 • Bra, vi har utarbetat olika scenario för att klara snabba omställningar.
 • Vi klarar under en tid (minst ett kvartal) att anpassa driften även vid ett betydande tapp t.ex. runt 40 – 50 procent.
 • OM inte sjukfrånvaron ökar så löser vi produktionen som ”Business as usual”.
 • Stänger ner efter 3 månader

Kommentarer på frågan om Coronapandemin kan leda till att förpackningar får ett bättre rykte hos allmänheten.

 • Tror inte det kommer fastna hos folk
 • Plasten är inte ett dåligt material det är människans påverkan som gör att plasten hamnar i den situationen, plasten kan till stor skala återvinnas och fler plaster bli lämnad till återvinning, men det behövs mycket mer och sedan större böter till de som slänger plasten i havet
 • COVID-19 har tagit över diskussionerna i media. När pandemin är över, så tror vi att plasten åter hamnar i skottlinjen.
 • Folk har generellt dåligt ”minne”. Magkänslan på folk är att plast är dåligt när det egentligen är bra ur logistik- och hållbarhetsvinkel
 • Svårt att förutspå hur förpackningen uppfattas man är mest orolig för vilka konsekvenser Coronaviruset i stort får. Kanske kommer dock en del produktion flytta närmare Sverige då denna kris verkligen visat hur sårbart ett land är när större delen av produkter importeras
 • Plastbarriärer är ett miljövänligt och effektivt sätt att hindra smittspridning. Samhällsfarliga strömmar förtalar förpackningar som miljöskadliga i vårt land
 • Folk/myndigheter kommer att inse att bra paketering behövs av fler än ett skäl.
 • Då matsäkerhet är otroligt viktigt just nu, samt att matsvinnet även fortfarande är otroligt viktigt, kan detta gynna plasten.
 • Hållbara förpackningar kommer att få ökad betydelse – allt fler förstår att hållbarhet måste gå först
 • Man kan inte dra förpackningar överlag. Tittar man på träemballage, så har det enorma miljöfördelar i CO2 och förnyelsebart, borde innebära att man väljer mer trä i framtiden, framför exempelvis plastprodukter. Träprodukter skyddar också innehållet på ett oslagbart sätt. Då supply chain i många företag verkar vara mycket sårbara, bör det också innebära att man får ökat intresse för närhet.
 • Tycker i allmänhet att folk har för dålig kunskap om förpackningsmaterial men det har ökat i samband med miljöfrågorna. Jag tror våra kunder som använder förpackningsmaterialet borde vara bättre på att informera slutkonsumenten om återvinningssystemet i Sverige
 • Samhället styrs dessvärre av miljöalarmister och okunniga vänsterjournalister så det kommer bara att bli sämre.
 • Jag hoppas att det oförtjänt dåliga rykte plast har fått sista tiden vänds till att det är ett nedskräpningsproblem vi har och inte ett materialproblem
 • Diskussionen kring plasten är väldigt känslomässig och till stor del icke faktabaserad, det är därför svårt att förutse allmänhetens reaktioner (eftersom de inte är rationella)

Övriga kommentarer

 • Is i magen, VIKTIGT, gamla och sköra skall stanna hemma, alla andra skall visa hänsyn till andra fortsättningsvis (stoppa smittspridning effektivt) och omgående tillbaka till jobbet. Här bör regeringen snarast ingripa så alla går tillbaka till jobbet!
 • Transporter från utlandet är en kritisk faktor
 • På 1800-talet byggdes hallar för att hindra smittspridning. Mjölkaffärer som sålde l medhavda kärl avskaffades på 1950-talet för att stoppa TBCs spridning. Mjölkflaskor avskaffades på 60- talet av hygienskäl, diskning. Istället kom engångsförpackad mjölk. Historien säger mycket om de som vill avskaffa förpackningar. Vi har dessutom en effektiv återvinning idag. Vi vill inte ha gårdagens farsoter tillbaka. Plastförpackningar fyller även en mycket viktig funktion för folkhälsan
 • Vi har ingen produktion. Vår italienska leverantör har klassats som nödvändig industri och kör med ”the pedal to the metal”. Naturligtvis, hur skulle annars livsmedel kunna skyddas mot att bli förstörd och mot vira. Plastindustin bör vara mycket mera aktiva att berätta och utbilda beslutstagare och allmänheten om den viktiga funktionen som förpackningsindustrin har. PS: Enkäten borde starta med att fråga till företagets verksamhetskategori. Som den är utformad nu är förutsättningen produktion
 • Har inte gått att svara ja/nej på alla frågor då det är olika för olika delar av vår verksamhet. Vi arbetar mixat hemifrån/kontoret. Mycket av vår produktion går som vanligt, men vissa delar som logistik står stilla. Ta in personal kan vara både ja och nej, men verkar finnas personal nu
 • Kan vara så att priserna förändras i detta läge, både positivt och negativt beroende på vem som efterfrågar
 • Hoppas denna period med COVID-19 går över snart!

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!