Avtalet mellan Svensk Plaståtervinning och SÖRAB innebär att sammanlagt att under en tioårsperiod kan upp till 200.000 ton felsorterade plastförpackningar räddas från förbränning och i stället återvinnas. (Bild Peter Holgersson AB)

Så ska man rädda 200.000 ton felsorterade plastförpackningar

21 september, 2020ANNONS

Svensk Plaståtervinning, som driver Europas största plastsorteringsanläggning i Motala, har ingått ett 10-års avtal med miljö- och returbolaget SÖRAB. Avtalet innebär att upp till 200.000 ton felsorterade plastförpackningar, som annars hade gått till förbränning, nu kan återvinnas.

Utsorteringen av de felsorterade plastförpackningarna kommer att ske vid den sorteringsanläggning, som SÖRAB bygger vid kraftvärmeverket i Brista i Sigtuna och som ska stå färdig i slutet av det här året. Anläggningen är den första i sitt slag i Sverige och den kan komplettera hushållens plastsortering med en automatiserad eftersortering. Även felsorterade metallförpackningar kommer att utsorteras vid anläggningen.

”60 procent av plastförpackningar slängs direkt i hushållsavfallet vilket leder till onödiga utsläpp”, säger Mattias Philipsson. (Bild Peter Holgersson AB)

”I Sverige är det lag på att källsortera plastförpackningar. Ändå slängs mer än 60 procent direkt i hushållsavfallet som går till förbränning, vilket leder till onödiga utsläpp. Den nya anläggningen i Brista ska betraktas som en extra säkerhetsåtgärd, som ser till att alla plastförpackningar sorteras ut och återvinns, och att fossil plast inte förbränns i onödan”, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Samarbetet mellan Svensk Plaståtervinning och SÖRAB leder till att upp till 20.000 ton plastförpackningar per år, som av misstag hamnat i hushållsavfallet, nu avskiljs innan förbränning och i stället skickas till Svensk Plaståtervinning i Motala.

”Med den här metoden kan vi dock inte ersätta konsumentens källsortering, eftersom plastförpackningar, som blandas med hushållsavfall, blir mer förorenade, vilket innebär en svårare och dyrare återvinningsprocess. Därför är det viktigt att konsumenterna fortsätter att sortera rätt”, säger Mattias Philipsson.

Svensk Plaståtervinnings målsättning ”Plastsprånget 2025” innebär att 55 procent av deras producentkunders plastförpackningar ska återvinnas år 2025, vilket är fem år tidigare än EU:s uppsatta återvinningsmål.

”En viktig del i Plastsprånget är att vi ökar insamlingen av plastförpackningar och avtalet med SÖRAB är ett stort språng i rätt riktning. Tack vare detta samarbete kommer våra producentkunder att öka återvinningen av sina plastförpackningar med mer än 20 procent mot tidigare nivåer”, säger Mattias Philipsson.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!