Cellplast från förpackningar från hushållen kommer nu att kunna sorteras och återvinnas till nya cellplastprodukter tack vare samarbetet mellan Svensk Plaståtervinning och EPS-specialisten BEWI. (Bild BEWI)

Samarbete kring återvinning av cellplast från svenska hushåll

27 september, 2021ANNONS

Svensk Plaståtervinning och förpackningsbolaget BEWI har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete som innebär att mellan 1.000 och 3.000 ton cellplastförpackningar från svenska hushåll kommer att kunna sorteras och återvinnas.

Det är Svensk Plaståtervinnings påbörjade hypermoderna anläggning Site Zero i Motala, som möjliggör återvinningen av cellplast. När Site Zero står färdig år 2023 kommer Svensk Plaståtervinning att kunna sortera ut tolv olika plastsorter, till skillnad mot dagens anläggning som sorterar fyra plastsorter. Bland de nya sorterna finns även cellplast (också benämnd EPSEncapsulated Polystyren).

Genom samarbetet med BEWI kommer den utsorterade cellplasten från Site Zero att skickas till BEWI, som återvinner EPS-materialet och använder det till nya cellplastprodukter. Ambitionen är att i framtiden kunna använda den återvunna cellplasten till förpackningar som är godkända för kontakt med livsmedel.

”Cellplast är ett material med mycket bra egenskaper och kvalitet. Den nya anläggningen och samarbetet med BEWI gör det möjligt att för första gången i Sverige kunna återvinna hushållsförpackningar av cellplast. Att göra cellplasten cirkulär är ett viktigt steg mot vår vision att alla plastförpackningar ska återvinnas och bli nya plastprodukter”, säger Therese Cederblom, försäljningsansvarig på Svensk Plaståtervinning.

”Det här är väldigt bra för alla våra kunder med producentansvar som sätter plastförpackningar på marknaden. Det blir enklare för dem att välja återvinningsbar plast till förpackningarna, och de får därmed också bättre förutsättningar att själva nå sina återvinningsmål”, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

BEWI är en internationell leverantör av bland annat EPS-baserade förpackningar, komponenter och isoleringslösningar, och en viktig aktör inom hållbarhet och återvinning. Bolaget har 44 produktionsanläggningar i nio europeiska länder, och har ambitionen att bli 100 procent cirkulära inom 3-5 år. Idag återvinner BEWI cellplast från bland annat byggsektorn och fiskbranschen och samarbetet med Svensk Plaståtervinning blir en viktig del i företagets fortsatta utveckling.

”Vi är mycket stolta över samarbetet med Svensk Plaståtervinning. Inom BEWI är vi fast beslutna att leda förändringen till en cirkulär ekonomi för vår industri – och detta samarbete är ett viktigt steg i rätt riktning. Det tar oss också närmre vårt återvinningsmål för EPS på 60.000 ton om året”, säger Henrik Ekvall, Managing Director Circular på BEWI.

Läs mer om Site Zero HÄR

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!