”Det här är ett avgörande steg för att öka de biobaserade förpackningslösningarnas betydelse på marknaden”, säger Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström. (Bild Stora Enso)

Samarbetet 4evergreen främjar fiberbaserade förpackningar

20 november, 2019

Medlemmar i det europeiska pappersindustriförbundet CEPI ska samverka med företag inom hela värdekedjan för att främja återvinning av fiberbaserade förpackningar och samarbete inom cirkulära material. Avsikten är att åstadkomma en positiv förändring inom den cirkulära ekonomin. Det unika samarbetsprojektet har fått namnet 4evergreen.

Syftet med 4evergreen är att öka användningen av fiberbaserade förpackningar i en cirkulär och hållbar ekonomi som minimerar klimat- och miljöpåverkan. Dessutom är målet att öka kunskapen om innovation inom fiberbaserade förpackningsmaterial och återvinning, skapa riktlinjer för produktdesign för att möjliggöra cirkularitet och återanvändning av fibrer, samt stödja utvecklingen av optimerade insamlingssystem och den infrastruktur och teknik, som krävs för återvinning anpassad för fiberbaserade förpackningar.

Det unika samarbetet samlar hela värdekedjan och bland de deltagande företagen märks välkända namn som Stora Enso, Nestlé, Danone, Huhtamäki, SIG Combibloc, SEDA, Elopak, Tetra Pak, AR Packaging och MARS.

”Det här är ett avgörande steg för att stärka den cirkulära bioekonomin i Europa och öka de biobaserade förpackningslösningarnas betydelse på marknaden. Plastnedskräpningen är ett globalt problem, som inte kan hanteras utan klimatsmarta, förnybara och återvinningsbara lösningar. Genom att slå oss samman med företag inom hela värdekedjan kan vi åstadkomma verklig och transformativ förändring”, säger Karl-Henrik Sundström, VD och koncernchef på Stora Enso.

Enligt Eurostat återvinns redan 84,6 procent av alla fiberbaserade förpackningar i Europa, och volymen återvunna fiberbaserade förpackningar motsvarar därmed återvinningen av alla övriga förpackningsmaterial tillsammans. Branschen strävar efter att påskynda och lansera nya innovativa produkter med återvunnen fiber genom satsningar som 4evergreen.

Om CEPI 
Det europeiska pappersindustriförbundet CEPI tillhandahåller en mängd olika förnybara och återvinningsbara träbaserade fiberlösningar för EU-medborgare: Allt från förpackningar och textilier, hygien- och tissueprodukter, kopieringspapper, grafiskt papper och specialpapper till biokemikalier för livsmedel och läkemedel, biokompositer och bioenergi.
Genom sina 18 nationella organisationer samlar CEPI 500 företag som driver 895 bruk runt om i Europa med över 180.000 direktanställda. 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!