Omkring 100 miljoner ton mat går till spillo varje år inom EU…

Samarbetsprojekt inom EU ska minska matavfallet i Europa

18 september, 2015ANNONS

En tredjedel av all mat som produceras går till spillo, vilket gör matavfall till den tredje största utsläpparen av klimatgaser. Nu startar EU-projektet Refresh (Resource efficient food and drink for the entire supply chain) med målet att minska matavfallet i Europa med 30 procent till år 2025. Samarbetet involverar 26 partners från tolv europeiska länder samt från Kina. 

Refresh är EU:s nya storsatsning på området matavfall. Projektet samlar universitet, forskningsinstitut, konsumentorganisationer och företag för att ta ett helhetsgrepp på matavfallsproblemet. Svenska partners är IVL Svenska Miljöinstitutet och SP. Forskning – för att bättre förstå drivkrafterna bakom matavfall och för att stödja ett bättre beslutsfattande, både inom industrin och av enskilda konsumenter – är en viktig del i projektet.

Omkring 100 miljoner ton mat går till spillo varje år inom EU. Problemet är också växande – beräkningar visar att om inget görs kan matavfallet om fem år ha ökat till 120 miljoner ton per år. 

”Politiskt finns det ett stort intresse av att lösa den här frågan. Att minska matavfallet är en av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan från livsmedelssystemet”, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Projektet Refresh ska också utveckla tekniska innovationer för att bättre ta tillvara på matavfall från till exempel livsmedelsindustrin och designa olika informationsplattformar och stödverktyg. De ska möjliggöra ökat och förenklat informationsutbyte, ge förutsättningar för att kunna identifiera och utvärdera nya möjligheter för minskat svinn, sprida resultat samt utforma tekniska och politiska rekommendationer för minskat svinn i livsmedelskedjan.

Vidare kommer pilotprojekt att genomföras i Spanien, Tyskland, Nederländerna och Ungern, där man ska utveckla strategiska överenskommelser med regeringarna, företag och lokala aktörer för att minska matsvinnet.

En viktig del av projektet är kunskapsöverföring till Kina. I detta spelar IVL en viktig roll i och med IVL:s kontor i Kina. Tanken är att inte bara sprida kunskapen utan också att till exempel få till stånd liknande frivilliga överenskommelser, som de som ska skapas i de europeiska pilotländerna.

Refresh finansieras genom EU Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Projektet leds av universitetet i Wageningen, Nederländerna, och kommer att löpa från och med 2015 fram till 2019.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!