Pilotprojektet ”Furnace of the Future” ska utveckla en hybridsmältugn för tillverkning av glasförpackningar. Ugnen ska använda ”grön” el till 80 procent och i framtiden ersätta smältugnar, som använder fossil energi. (Bild O-I)

Samprojekt med glastillverkare bygger storskalig elektrisk ugn

16 mars, 2020ANNONS

I ett stort pilotprojekt ska 20 europeiska tillverkare av glasförpackningar samarbeta om att bygga en storskalig elektrisk hybridsmältugn, som till 80 procent ska drivas med ”grön” el och som blir den första i sitt slag.

Syftet med projektet är att utforma en smältugn för glastillverkning, som till största delen använder förnybar elektricitet som energikälla och som reducerar koldioxidutsläppen med 50 procent.

FEVE – den europeiska sammanslutningen av tillverkare av glasflaskor och glasbehållare inom livsmedel, drycker, kosmetika, läkemedel, etc. (Fédération Européenne du Verre d’Emballage), skriver i ett pressmeddelande att glasugnen, som går under arbetsnamnet ”Furnace of the Future”, utgör en milstolpe i branschens resa mot klimatneutrala glasförpackningar. Ugnen kommer att bli den första hybridsmältugnen i världen, som körs med 80 procent förnybar el och är tänkt att i framtiden ersätta existerande större smältugnar, vilka använder fossil energi.

Michel Giannuzzi är ordförande för FEVE och VD för glasproducenten Verralia. (Bild FEVE)

FEVE skriver också att detta är första gången som den europeiska glasbranschen går samman och gemensamt mobiliserar resurser för att finansiera och arbeta med den här typen av pilotprojekt.

”Vi är oerhört stolta över att kunna meddela detta gemensamma branschprojekt. Hybridtekniken är en förändring i vårt sätt att producera och kommer att göra det möjligt för oss att avsevärt minska koldioxidavtrycket vid produktion av glasförpackningar ”, säger Michel Giannuzzi, ordförande för FEVE och tillika VD för franska Verralia.

Bland de 20 glastillverkarna, som ingår i pilotprojektet, återfinns stora och välkända producenter av glasförpackningar som Ardagh Group, O-I Europe, Gerreshemier, Beatson Clark, Verralia, m fl.

Svenske Martin Peterson är VD för Ardagh Group, Glass Europe. (Bild LinkedIn)

Ardagh, som är den näst största tillverkaren av glasförpackningar i världen, har på frivillig basis åtagit sig att bygga upp ugnen i Tyskland. Uppförandet kommer att inleddes under år 2022 och och de första testresultaten väntas föreligga under år 2023.

”Med denna nya teknik påbörjar vi resan mot klimatneutrala glasförpackningar och säkerställer tillverkningens långsiktiga hållbarhet. Vi strävar efter att visa livskraften för elektrisk glassmältning i kommersiell skala, vilket skulle revolutionera marknaden för konsumentglasförpackningar”, säger Martin Petersson, VD för Ardagh Group, Glass Europe.

FEVE påpekar i sitt pressmeddelande att elektricitet som energikälla visserligen redan förekommer inom glasförpackningsindustrin, men då enbart för små ugnar för tillverkning av ofärgat flintglas och utan att man kan använda återvunnet glas i processen. Med de nya hybridtekniken, som man nu ska utveckla och testa, kommer man inte att ha några sådan begränsningar vid tillverkningsprocessen.

———————————————————
Medlemsföretagen i FEVE producerar över 80 miljarder glasförpackningar om året. Organisationen FEVE har sammanlagt 60 medlemsföretag, som sysselsätter ca 125.000 anställda i 160 tillverkningsenheter i 25 europeiska länder. Sammanlagt producerar medlemsföretagen över 80 miljarder glasförpackningar om året.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!