”Mitt första år som VD blev extremt händelserikt!”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky. (Bild Stora Enso)

Sämre än väntat för Stora Enso – stänger verksamhet i USA

29 januari, 2021ANNONS

Stora Ensos bokslut för Q4/2020 och för helåret 2020 visar sämre omsättning och lägre vinst än vad börsanalytiker hade förväntat.

Omsättningen för fjärde kvartalet 2020 stannade vid 2,154 miljarder euro, vilket är en minskning med 10,7 procent jämfört med samma period 2019. Strukturella förändringar samt lägre priser och volymer anges som orsaker till den minskade kvartalsomsättningen.

Det operativa rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 118 miljoner euro jämfört med 124 miljoner euro för Q4/2019.

På helårsbasis minskade omsättningen från 10,055 miljarder euro år 2019 till 8,553 miljarder euro år 2020. Stora Enso skriver i sin bokslutskommuniké att minskningen främst beror på lägre volymer och priser samt strukturella förändringar.

Det operativa rörelseresultatet för helåret 2020 blev 650 miljoner euro, en minskning med drygt 350 miljoner euro jämfört med helåret 2019.

Utdelningen för 2020 föreslås bli 0,30 euro per aktie. Analytiker hade förväntat sig en utdelning på 0,38 euro per aktie.

I sina utsikter för innevarande år skriver Stora Enso att osäkerheten i den globala ekonomin på grund av den pågående Corona-pandemin förväntas kvarstå under 2021. Förutsatt att vaccinationsprogrammen fortskrider som planerat och att virusspridningen hejdas, förväntas ekonomin återhämta sig och det operativa rörelseresultatet för 2021 väntas bli bättre än för 2020.

Verksamhetsåret 2020 var också första året för Stora Ensos nya VD och koncernchef Annica Bresky, som i bokslutskommunikén sammanfattar sitt första år som ”händelserikt”.

”När jag ser tillbaka på 2020, mitt första år som VD för Stora Enso, kan jag inte säga annat än att det varit extremt händelserikt! Året har präglats av den globala pandemin och en nedgång i den globala ekonomin, men också av geopolitisk oro, av Brexit, och för Stora Ensos del av strejkerna i Finland under det första kvartalet”, skriver Annica Bresky.

Stora Ensos styrelse har fattat beslut om att årsstämman, som kommer att äga rum fredagen den 19 mars 2021 kl. 16.00 (finsk tid), kommer att hållas med särskilda mötesförfaranden i enlighet med tillfälliga lagstiftningen som givits för att begränsa spridningen av Covid-19-pandemin.

Årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare eller deras ombud i avsikt att kunna hållas på ett förutsägbart sätt och med hänsyn till aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet. Detta innebär att bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i årsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand.

Stora Enso stänger ner sin biomassabaserade verksamhet Virida i USA. Bilden visar demoanläggningen i Raceland, Louisiana. (Bild Stora Enso)

Stänger ner USA-verksamhet

Av ett särskilt pressmeddelande framgår att Stora Enso beslutat att permanent stänga ner sin USA-baserade biomassaverksamhet Virdia.

Virdia förvärvades 2014 och har fokuserat på konvertering av biomassa från sockerrör till högraffinerat socker. Verksamheten har utgjorts av ett forskningscenter i Danville, Virginia och en demoanläggning i Raceland, Louisiana. Båda anläggningarna kommer att stängas ned.

Stängningen av verksamheten och anläggningarna kommer att ske stegvis under 2021. Cirka 65 medarbetare inom Stora Enso samt 18 entreprenörer påverkas av beslutet.

Stora Enso skriver att nedstängningen av Virdia är i linje med koncernens strategiska beslut inom Forskning och Utveckling att skapa framtida tillväxt och värde genom skogsbaserade material. I dag fokuserar företagets innovationsarbete också i betydligt högre grad på tillämpningsområden längre fram i värdekedjan, snarare än att leverera råmaterial.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!