Vid Obbola pappersbruk utanför Umeåa ska SCA investera 7,5 miljarder kronor i en ny maskin för tillverkning av kraftliner, som bland annat används till transportförpackningar. (Bild SCA)

SCA investerar 7,5 miljarder kr i en ny kraftlinermaskin i Obbola

2 september, 2019

SCA ska investera 7,5 miljarder kronor i en ny pappersmaskin för produktion av kraftliner vid sitt bruk Obbola utanför Umeå. Investeringen sträcker sig över fem år och den nya maskinen beräknas vara startklar under första kvartalet år 2023.

Med den nya maskinen kommer Obbola-brukets produktionskapacitet av kraftliner att öka från dagens 450.000 ton per år till 725.000 ton per år. Investeringen görs för att möta det ökade behovet av pappersbaserade förpackningar. Förutom vid bruket i Obbola tillverkar SCA även kraftliner vid sitt bruk Munksund, utanför Piteå.

”En lönsam investering i ett växande segment”, säger VD Ulf Larsson. (Bild SCA)

Kraftliner används främst till transportförpackningar och där stiger efterfrågan genom faktorer som ökande e-handel, större förpackningsmängder genom befolkningsökning och ambitionerna att minska användningen av plast i förpackningar.

”Det här är en lönsam investering i ett växande segment. Vi förväntar oss att investeringen kommer att vara lönsam redan under det första verksamhetsåret och bidra positivt till avkastningen på kapital från vår industriverksamhet”, säger SCA:s VD Ulf Larsson.

Den nya pappersmaskinen kommer att installeras i en ny byggnad, som uppförs i linje med den nuvarande pappersmaskinen. Detta innebär att kraftlinertillverkningen vid bruket kommer att vara i full produktion under hela byggperioden, innan den går över från den gamla maskinen till den nya före uppstarten år 2023. Den nya anläggningens uppbyggnad till full kapacitet förväntas ta tre år.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!