SCA stänger tre pappersmaskiner vid Ortvikens pappersbruk och investerar 1,45 miljarder kronor för att bygga om bruket till produktion av CTMP-massa. (Bild SCA)

SCA stänger pappersmaskiner och satsar på massa för kartong

27 augusti, 2020ANNONS

SCA avser att sluta med tillverkningen av tryckpapper vid Ortvikens pappersbruk utanför Sundsvall och i stället investera i bruket för att starta omfattande produktion av CTMP-massa, som används vid tillverkning av hygienprodukter och förpackningskartong.

Planerna innebär att man stänger ner de tre pappersmaskinerna vid Ortvikens bruk och investerar 1,45 miljarder kronor för att bygga om bruket till produktion av CTMP-massa. Den nya massafabriken beräknas vara färdig och i drift i början av år 2023.

I samband med att den nya anläggningen i Ortviken tas i drift kommer SCA att upphöra med den CTMP-produktion om 100.000 årston, som man för närvarande har vid Östrands massafabrik, och i stället öka produktionen av blekt sulfatmassa där.

Avvecklingen av tryckpapperstillverkningen och övergången till produktion av CTMP-massa innebär att cirka 800 SCA-anställda berörs, de flesta vid Ortvikens pappersbruk, men också på andra platser inom SCA. Att producera CTMP-massa kräver betydligt färre anställda än tillverkning av tryckpapper och upp till 700 anställda vid Ortviken riskerar att bli av med jobben. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer har inletts.

”Vi planerar att helt lämna produktsegmentet tryckpapper”, säger VD Ulf Larsson. (Bild Per-Anders Sjöquist)

”Våra massakunder vill att vi växer med dem inom produktsegment som förpackningskartong och hygienprodukter, segment med en god tillväxt. I linje med vår strategi, har vi steg för steg minskat vår exponering mot tryckpapper. Nu inleder vi förhandlingar om att helt lämna detta produktsegment”, säger SCA:s VD och koncernchef Ulf Larsson i ett pressmeddelande.

SCA producerar idag bestruket och obestruket tryckpapper på tre pappersmaskiner vid Ortviken med en årlig omsättning om cirka fyra miljarder kronor

Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har, enligt SCA, krympt med cirka fem procent per år från 2008. Under Corona-pandemin har efterfrågan minskat med ytterligare 30-40 procent och produktionen vid Ortviken har fått anpassas till den minskade orderingången. Den lägre efterfrågan kombinerad med en svag prisutveckling har orsakat att verksamheten nu har negativ lönsamhet.

”Med detta förslag vill vi fortsätta att utveckla en stark, hållbar och lönsam industri kring vår förnybara råvara. Effekterna blir omfattande och vi kommer att på ett ansvarsfullt sätt söka bästa möjliga lösningar för de berörda”, säger Ulf Larsson.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!