Idag är det FTI som ansvarar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, men nu föreslår regeringen att ansvaret tas över av kommunerna. (Bild FTI/Angelica Söderberg)

Ska kommunerna ha ansvaret för förpackningsinsamlingen?

18 november, 2021ANNONS

Regeringen har nu skickat ut sin promemoria om en förbättrad förpackningsinsamling på remiss. Enligt förslaget ska kommunerna ta över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från hushållen – ett ansvar som i dag ligger på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Promemorian ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter” innehåller flera förslag, som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att den största förändringen gentemot nuvarande bestämmelser är att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet från hushållen. Producenterna ska, via sina branschorganisationer, ersätta kommunerna för insamlingen. Tydligare ansvarsförhållanden för kommunerna och producentansvarsorganisationerna ska göra det lättare att samarbeta för att nå ett bättre återvinningsresultat. En mer effektiv insamling och sortering av förpackningar från hushåll och verksamheter ökar möjligheterna till återvinning, vilket i sin tur minskar behovet av nya råvaror och reducerar utsläppen av koldioxid.

”Vi måste ta vara på våra resurser bättre”, säger miljö- och klimatminister Per Bolund. (Bild Kristian Pohl/Regeringskansliet)

”Vi måste ta vara på våra resurser bättre och se till att minska uttaget av nya råvaror. Därför måste det vara enkelt för människor att återvinna. Det nya förslaget för insamling lägger en bra grund för det”, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Förändringen föreslås ske etappvis under åren 2024-2026. Insamlingen av de vanligaste förpackningsslagen, dvs. papper, plast, glas och metall, från hushållen ska ske fastighetsnära för att fungera på bästa sätt. Skrymmande förpackningsavfall och förpackningar av ovanliga material ska samlas in via lättillgängliga insamlingsplatser.

Promemorian innehåller också förslag på nya eller förtydligande bestämmelser som genomför avfallsdirektivets minimikrav för utökat producentansvar. I övrigt bygger förslaget till stor del på gällande bestämmelser i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar etc.

Bakgrund till regeringens förslag är det beslut, som regeringen tog i februari i år att producentansvaret för förpackningar skulle ses över. En intern utredning på Miljödepartementet har genomförts med förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet var att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv. Utredningen har också tagit fram förslag som behövs för att genomföra de särskilda bestämmelserna i EU:s avfallsdirektiv om producentansvar, de så kallade minimikraven. I den dialog som internutredningen fört med aktörerna för utveckling av förslagen har Avfall Sverige och Svenskt Producentansvar gemensamt lämnat över ett förslag på modell för hur ersättningen kan beräknas.

Synpunkter och svar på regeringens promemoria, som nu gått på remiss, ska vara lämnade senast den 7 februari 2022. Sammanlagt har promemorian skickats på remiss till drygt 140 svenska instanser i form av företag, kommuner, myndigheter, m fl.

Hela promemorian kan läsas/laddas ner HÄR!

Packnews bevakar ärendet och återkommer med reaktioner på regeringsförslaget. Speciellt intressant är hur FTI, som i dag ansvarar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, ställer sig till förslaget.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!