Smurfit Kappa gör betydande framsteg när det gäller att minska sina relativa koldioxidutsläpp. (Bild Smurfit Kappa)

Smurfit Kappa sänkte utsläppen av koldioxid med 32,9 procent

13 maj, 2020

Förpackningsleverantören Smurfit Kappa gör betydande framsteg, när det gäller att minska sina relativa koldioxidutsläpp, enligt bolagets årliga hållbarhetsrapport, som nu publicerats.
Av rapporten framgår att Smurfit Kappa uppnått en minskning av fossila utsläpp med 32,9 % mellan 2005 och 2019.

Bidragande faktorerna för att minska utsläppen har varit ett strategiskt fokus på energieffektivitet och användningen av bränsle i form av förnybara källor som exempelvis biomassa.

Smurfit Kappa skriver i rapporten att sänkningen av koldioxidutsläppen är imponerande och att företagets ambitiösa mål är att minska de relativa koldioxidutsläppen med 40 procent fram till år 2030, jämfört med 2005 års baslinje.

Enligt rapporten kommer Smurfit Kappa också att diskutera sitt nuvarande mål för minskning av koldioxidutsläppen med det så kallade SBT-initiativet (Science Based Target) för att bekräfta att man ligger i linje med Paris-avtalet och rekommendationerna i de senaste klimatvetenskapliga resultaten.

Det finns ett antal andra intressanta resultat, som beskrivs i hållbarhetsrapporten. Betydande framsteg har exempelvis gjorts på säkerhetsområdet, med en 17-procentig minskning av antalet registrerbara skador. Vidare nådde Smurfit Kappa under fjolåret 92,1 procent för alla förpackningslösningar, som säljs som Chain of Custody-certifierade, vilket är en försäkran till kunderna att råvaran, som har använts, är hållbar.

Av rapporten framgår också att ytterligare förbättringar av kvaliteten på avloppsvattnet har uppnåtts, med en 35-procentig minskning av den relativa kemiska syreförbrukningen.

”Hållbarhet fortsätter att vara ett viktigt fokus för oss”, säger koncernchefen Tony Smurfit. (Bild Smurfit Kappa)

Andra höjdpunkter för bolagets hållbarhetsarbete under år 2019 inkluderar inrättandet av en styrelseutnämnd hållbarhetskommitté samt investeringar på 3,5 miljoner pund (drygt 42 miljoner kronor) i sociala initiativ, inklusive barns utbildning och hälsa.

”Hållbarhet fortsätter att vara ett viktigt fokus för oss. Rapporten ger en inblick i hur det fortsätter att stödja all vår verksamhet och beskriver de framsteg vi gör inom områdena miljö-, samhälls- och styrningskriterier”. säger koncernchefen Tony Smurfit i en kommentar.

Under den pågående Covid-19-pandemin har Smurfit Kappa bedömts vara en samhällsviktig verksamhet och företagets omedelbara och primära fokus är nu att skydda sina anställda och tillgodose kundernas behov.

”Jag är oerhört stolt över den roll som våra 46.000 anställda spelar, när det gäller att upprätthålla viktiga leveranskedjor under pandemin”, säger Tony Smurfit.

————————————————-
Smurfit Kappa är en av världens ledande producenter av pappersbaserade förpackningar. Företaget har ca 46.000 anställda på 350 produktionsenheter i 35 länder och hade 2019 en omsättning på ca 9 miljarder euro (ca 95,6 miljarder kronor).
Smurfit Kappa Sverige och Norge är en del av Smurfit Kappas förpackningsdivision och har ca 900 anställda med verksamhet på tio orter i Sverige och Norge. Omsättningen år 2019 var 2,4 miljarder kronor.

Kontaktuppgifter

Smurfit Kappa Sverige AB

Visa sida

Tel 4 641 368 000
Skicka epost
Besök webbplats

Box 1104
241 26 ESLÖV

LADDA NER/LÄS PRESSMATERIAL

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!