Två gånger i veckan samlade man in avfall och vass, som samlats vid länsen. Alla skräpföremål räknades och kategoriserades efter typ av material. (Bild Uppsala Kommun)

Snabbmatsförpackningar i topp när Fyrisån ”skräptestades”

2 december, 2019

Snabbmatsförpackningar (och fimpar) hamnade i topp, när Håll Sverige Rent och Uppsala kommun i somras ”skräptestade” Fyrisån inne i Uppsala.
Skräpmätningarna genomfördes mellan Nybron och Islandsbron och syftet var att ta reda på hur mycket skräp, som hamnar i ån och vad det är för material.

För att fånga in det förpackningsavfall och annat skräp, som kommer drivande med ån, sattes en djupläns upp ovanför Islandsfallet. Även sjögräset fungerade som skräpfälla, då vattennivån var låg och sjögräset långt.

Två gånger i veckan under 12 veckor i somras genomfördes skräpmätningen. Resultatet blev totalt 4.115 skräpföremål. Snabbmatsförpackningar och fimpar toppade listan med två tredjedelar av det insamlade skräpet.

”Som vanligt är det väldigt mycket plastpåsar och snabbmatsförpackningar, som tyvärr slängs i ån. Det som dock förvånar oss lite är att det var en så stor mängd pantburkar, som hittades. Burkarna slängs alltså, istället för att pantas, vilket ju är ett dubbelt slöseri av resurser”, säger Johanna Ragnartz, VD för Håll Sverige Rent

En gång i veckan räknades och kategoriserades även skräpet från Islandsbron, detta för att se om något tagits sig förbi länsen. Men djuplänsen fungerade bra och det var inte mycket skräp som identifierades vid Islandsbron.

”Om det inte vore för länsen hade allt skräp och avfall troligtvis åkt vidare ut i Ekoln och Mälaren. Nu har vi utvärderat metoden, nästa steg är att utveckla fler skräpfällor, som vi ska testa nästa sommar. Utmaningen ligger i att det ska vara smidigt att ta upp allt skräp, som samlats i skräpfällorna”, säger Sofia Hellström, projektledare vid Uppsala kommun.

”Vi är väldigt glada att de här mätningarna görs, så att Uppsalaborna får upp ögonen för hur deras vackra Fyriså behandlas som en soptunna”, säger Johanna Ragnartz.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!