Spillvärme från kartongbruket i Frövi skulle kunna användas för att driva både växthus och fiskodling i anslutning till bruksområdet. (Bild BillerudKorsnäs)

Kartongbrukets spillvärme kan driva fiskodling och växthus

16 maj, 2019ANNONS

BillerudKorsnäs och företaget WA3RM vill utveckla möjligheten att återvinna spillvärme för att driva växthus och fiskodling vid BillerudKorsnäs kartongbruk Frövi.

Planen är att BillerudKorsnäs i Frövi bidrar med spillvärme från sin verksamhet, för att värma upp ett stort växthus, som byggs av extern part i anslutning till företagets anläggning i Frövi. Där byggs även en fiskodling. I upplägget ingår att ta tillvara och återanvända regnvatten, värme och näring mellan växthus och fiskodling. Kylvatten från fiskodlingen är tänkt att gå tillbaka till BillerudKorsnäs.

En avsiktsförklaring har undertecknats mellan BillerudKorsnäs och WA3RM. Målet är att inom ett år få fram ett tydligt beslutsunderlag.

”Cirkulär produktion ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete”, säger fabrikschef Ingrid Engström. (Bild BillerudKorsnäs)

”Vi ser att samarbetet kan bli en god affär för alla parter genom resurseffektivitet på flera områden. Det möjliggör även cirkulär produktion, något som ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete”, säger Ingrid Engström, fabrikschef på BillerudKorsnäs-bruken Frövi och Rockhammar.

När växthus och fiskodling kan finnas på plats i Frövi är för tidigt att säga. För att projektet ska bli möjligt krävs cirka 450 miljoner kronor i externa investeringar. Nu startar WA3RM arbetet med att hitta investerare som vill satsa lokalt.

”Nu krävs underlag för markanskaffning, bygglov, upphandling samt investeringar. Vi kommer att bjuda in externa parter, som har intresse för långsiktighet och hållbart företagande”, säger Fredrik Indebetou, co-founder WA3RM AB.

Den exakta utformningen av växthus och fiskodling beror på vilka externa utförare som rekryteras. En beräkning visar att projektet på sikt kan komma att generera drygt 100 heltidsarbeten.

WA3RM utvecklar cirkulära och biobaserade verksamheter i industriell skala. Bolaget är sprunget ur European Spallation Source och har tidigare etablerat liknande samarbeten med Findus och Höganäs AB.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!