EUBP och dess ordförande François de Bie är starkt kritiska till rapporten från expertrådet EASAC. (Bild EUBP)

Stark kritik mot expertrapport om plaster i cirkulär ekonomi

31 mars, 2020ANNONS

EASAC, som är ett expertråd som ska vägleda och råda EU, har nyligen publicerat rapporten ”Packaging plastic in the circular economy”. Nu får rapporten stark kritik av European Bioplastics (EUBP) och dess ordförande François de Bie, som kallar rapporten ”avskräckande”.

”Om vi sammanfattar rapporten, kan vi säga att EASAC avskräcker från alla innovationer, nytänkande och framtidstro inom hela plastindustrisektorn, som för närvarande domineras av fossilbaserade plaster”, säger François de Bie.

Rapporten ”Packaging plastic in the circular economy” kritiseras starkt av EUBP. (Bild faksimil av rapportens omslag)

Enligt EUBP leder EASAC:s åsikter i rapporten om biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast otvivelaktigt till några mycket tveksamma rekommendationer till EU: s institutioner och medlemsländer.

”Rapporten tvivlar exempelvis på att biobaserad plast är bättre för miljön, även om detta har bevisats av forskare från tredje part och i många vetenskapliga avhandlingar. Livscykelanalyser visar att bioplast, tillverkad av hållbart odlad biomassa, innehåller flera miljöfördelar jämfört med deras fossila motsvarigheter. Inom den materiella sektorn det finns det ett behov att byta till låga utsläpp och till förnybara, biobaserade kolmaterial. Biobaserade plaster motsvarar detta behov och är redan tillgängliga på marknaden”, säger de Bie.

EUBP anklagar också rapporten för att vara känslomässigt och inte vetenskapligt baserad och att den är kritisk till biologiskt nedbrytbar plast. Enligt rapporten kan egenskaper som ”biologiskt nedbrytbar” och ”hållbar” inte existera jämsides, vilket skulle göra biologiskt nedbrytbart plast till ett ”svårfångat” mål.

”Men detta påstående motbevisas av de många produkter, som redan finns på marknaden idag. Rapporten ifrågasätter också tidsåtgång och graden av nedbrytning för biologiskt nedbrytbara plaster. Detta återspeglar inte heller verkligheten, särskilt när det gäller vissa applikationer som potentiellt kan hamna i det organiska avfall. Detta har en nyligen publicerad oberoende studie av Wageningen University & Research tydligt visat. Där testade man EN 13432-certifierade nedbrytbara och komposterbara plastprodukter som bioplastpåsar för organiskt avfall, växtkrukor, tepåsar och kaffekapslar och dessa bröts ner fullständigt inom högst 22 dagar i en fullskalig anläggning för organiskt avfall”, kommenterar François de Bie.

EUBP är också kritisk mot att rapporten och EASAC snabbt avfärdar varje försök att lösa de enorma avfalls- och miljöproblem som orsakas av fossilbaserad plast, samtidigt som man ignorerar tjugo års forskning, marknadsapplikationer och återvinningsmetoder för biobaserade och bionedbrytbara plaster.

”Rapporten har fullständigt missat möjligheten till en meningsfull utvärdering av biobaserad såväl som biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast i en hållbar cirkulär ekonomi. Det är bara att hoppas att EU-kommissionen kommer att förlita sig på mer vetenskapligt korrekta rapporterar, när man ska utarbeta sin policyram för biobaserad och biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast”, avslutar François de Bie, som också inbjuder alla beslutsfattare och andra intressenter att diskutera den kritiserade rapporten med EUBP.

——————————————
EASAC (European Academies ’Science Advisory Council) är ett oberoende vetenskapligt råd, som samlar de nationella vetenskapsakademierna från EU:s medlemsstater samt Norge, Schweiz och Storbritannien. Rådets uppgift är att råda och vägleda utformningen av EU:s politik till förmån för samhället.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!