Stora Enso gör ”tummen upp” och höjer sin resultatprognos för år 2022. (Bild Stora Enso & PxHere. Bilden är ett montage)

Stark marknad får Stora Enso att höja sin resultatprognos

15 juni, 2022ANNONS

Fortsatt starka marknadsförhållanden får globala skogs- och förpackningskoncernen Stora Enso att göra ”tummen upp” och höja sin prognos för det operativa rörelseresultatet för 2022.

När Stora Enso i slutet av april redovisade sin delårsrapport för första kvartalet 2022 var det en glad VD och koncernchef Annica Bresky som kunde visa idel positiva siffror. Rörelsemarginalen var rekordhög och kvartalets operativa rörelseresultat det högsta på 20 år (Läs HÄR). Och den positiva utvecklingen har fortsatt efter det.

Annica Bresky, VD och koncernchef, Stora Enso. (Bild Stora Enso)

”Under 2022 har alla Stora Ensos huvudmarknader haft en fortsatt stark utveckling med ökad visibilitet och förutsägbarhet för helåret. Följaktligen har Stora Enso reviderat sina interna prognoser för denna period till en högre nivå än tidigare beräknat”, skriver nu skogs- och förpackningskoncernen.

Stora Enso uppskattar nu att den tidigare prognosen för det operativa rörelseresultatet för helåret 2022 kommer att överträffas. Den tidigare prognosen för helåret 2022 var ett operativt EBIT ungefär i linje med helåret 2021, vars resultat slutade på 1.528 miljoner euro (ca 16,2 miljarder kronor).

Stora Enso skriver att den starka underliggande efterfrågan och kommersiella drivkraften har fortsatt inom koncernens alla sex divisioner och geografier. Alla divisioner fortsätter att vara fullbokade och det råder fortfarande en snäv balans mellan utbud och efterfrågan i många produktkategorier. Det andra kvartalet inleddes med höga försäljningspriser vilka har fortsatt att mildra inflationstrycket.

Bolaget meddelar också att man fredagen den 22 juli 2022 kommer att publicera sin halvårsrapport för perioden januari-juni 2022.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!