Hög efterfrågan och höga priser på massa gav Rottneros ett rekordresultat för årets andra kvartal. (Bild Rottneros)

Stark marknad och höga priser bakom Rottneros rekordresultat

9 augusti, 2022ANNONS

En stark massamarknad med höga priser i kombination med en gynnsam valutakurs gav förpacknings- och massaproducenten Rottneros AB ett rekordresultat för andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen ökade med 32 procent och rörelseresultatet (EBIT) mer än fördubblades, från 97 miljoner kronor 2021 till 219 miljoner kronor i år.

Även nettoresultatet för andra kvartalet i år mer än fördubblades jämfört med motsvarande period i fjol: från 74 miljoner kronor 2021 till 172 miljoner kronor i år.

”Vi hade ett av våra bästa kvartal”, säger VD och koncernchef Lennart Eberleh. (Bild Rottneros)

”Produktion på toppnivåer tillsammans med den fortsatt starka massamarknaden innebar ett resultatmässigt rekordkvartal och vi hade ett av våra bästa kvartal för produktionen i våra bruk. Kvartalets EBIT-resultat var nytt rekord för ett enskilt kvartal. Utöver volymtillväxten var prisuppgången på massa och en starkare US-dollar de viktigaste faktorerna bakom förbättringen”, skriver VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin kommentar till rapporten.

På förpackningsområdet konstaterar Lennart Eberleh att affärsområdet Rottneros Packagings omfattande investeringsprojekt i Polen, som man startat tillsammans med Arctic Paper (läs HÄR), fortskrider enligt plan och beräknas få en uppstart i slutet av år 2023. Projektet innebär att Rottneros och Arctic Paper gemensamt ska bygga en fabrik i Polen för tillverkning av fiberbaserade livsmedelstråg. Anläggningen ska byggas i anslutning till Arctic Papers enhet i Kostrzyn.

Projektet för tillverkning av fiberbaserade livsmedelstråg i Polen fortskrider enlig plan, (Bild Rottneros)

I rapporten konstaterar Lennart Eberleh också att trots det rekordartade resultatet finns det en del orosmoln: den strama elmarknaden fortsätter exempelvis att skapa stora utmaningar för den elintensiva produktionen i Rottneros Bruk. Ett tidvis mycket högt spotpris, som Rottneros betalat för produktionen, har inneburit att man tvingats göra vissa mindre produktionsstopp under kvartalet. Den utmanande elmarknaden har också inneburit att sliplinjen vid Rottneros Bruk stått still under semesterperioden i juli. Båda dessa åtgärder innebär en produktionsminskning som beräknas ge en viss negativ resultateffekt under tredje kvartalet.

”Vi fortsätter arbetet med en fördjupad strategisk analys för att säkerställa att koncernens struktur uppfyller kraven på uthållig lönsamhet i linje med våra finansiella mål. Bakgrunden är den förändrade situationen på energimarknaden och stigande priser för övriga insatsvaror”, sägerLennart Eberleh.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!