Svensk dagligvaruhandel visade en stark tillväxt under juli månad i år. (Bild Svensk Dagligvaruhandel)

Stark tillväxt för den svenska dagligvaruhandeln under juli

18 augusti, 2020

Dagligvaruhandelns totala försäljning ökade med 6,1 procent under juli 2020 jämfört med samma månad 2019, visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel. Både de fysiska butikerna och e-handeln bidrog till tillväxten.

Den fysiska dagligvaruhandelns försäljning växte med 3,7 procent under juli månad 2020, som i stort får betraktas som en normal sommarmånad.

Svensk Dagligvaruhandel skriver att trots de starka siffrorna så finns det avvikelser och dessa är hänförbara till Corona-pandemin.

”Att svenskarna stannade hemma och hade ”hemester” är en av förklaringarna till de starka julisifforna”, säger Karin Brynell. (Bild Svensk Dagligvaruhandel)

”Den fysiska dagligvaruhandeln fortsätter att visa starka tillväxtsiffror, men samtidigt som stora delar av de fysiska butikerna har gått bra, så har andra påverkats negativt av att efterfrågan har varit mindre än vanligt på grund av Corona-pandemin. Gränshandeln, framför allt den mot Norge, är det tydligaste exemplet, men även butiker i storstäder och köpcentrum har stött på utmaningar på grund av färre besökare”, säger Karin Brynell, VD på Svensk Dagligvaruhandel.

På e-handelssidan var aktiviteten inom dagligvaruhandeln mycket hög under juli och försäljningstillväxten uppgick till hela 165,3 procent! Hemleveranser ökade med 95,9 procent och upphämtning i butik med inte mindre än 309,3 procent! Detta är den högsta e-handelstillväxten för en enskild månad hittills i år.

”Hemester är en förklaring till e-handelns starka julisiffor, men även företagens utökade tjänster och kapacitet för e-handel kan förklara den starka tillväxten”, säger Karin Brynell.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!