Stor brist på plastråvara i världen hotar drabba även svenska plastbearbetare, bland annat inom förpackningar. (Bild PxHere)

Stor global brist på råvara ett hot mot plastförpackningar

10 mars, 2021ANNONS

Det råder för närvarande en stor brist på plastråvara i Europa och resten av världen. Följden är kraftigt höjda råvarupriser samt leveranssvårigheter. Problemet är så stort att det finns risk att svenska plastbearbetande företag, bland annat inom förpackningsområdet, kan tvingas stänga ner delar av sin produktion.

IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) skriver i ett pressmeddelande att det främst är polyolefiner som polyeten (PE) och polypropen (PP), som är drabbade, men även flera andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade.

Den tyska industriföreningen för plastförpackningar IK (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen) rapporterar att 80 procent av de tyska tillverkarna av plastförpackningar bedömer att deras produktion redan nu är begränsad av plastråvarubristen. De menar också att de kan få svårt att leverera, samt att de förväntar sig att plastråvarubristen kommer att fortsätta eller till och med förvärras de kommande veckorna.

”Det är en bild, som också delas av flera av IKEM:s medlemsföretag inom plastindustrin. Företagen upplever det som väldigt svårt at få tag på det råmaterial man behöver. Och det man väl får tag på är extremt dyrt”, säger Henrik Oxfall, ansvarig för plastbearbetningsfrågor på IKEM.

Bland IKEM:s plastbearbetande företag finns nu en oro för att man kan tvingas stänga ner produktion på grund av brist på material eller för att det helt enkelt blir för dyrt att producera.

”Allra tuffast är det för de företag, som brukar köpa in sina material löpande via spotmarknader, men även de, som bundit upp sig på längre leveransavtal, har svårt att få de volymer man önskar som det ser ut just nu”, säger Henrik Oxfall.

”Det är en besvärlig situation vi står inför”, säger Henrik Oxfall, IKEM (Bild IKEM/Bengt Säll)

Efterfrågan på plastråvara ökade kraftigt, mycket mer än förväntat, under slutet av år 2020. Sedan dess har efterfrågan stadigt ökat, vilket drivit upp priserna. Stora volymer råmaterial producerade i USA och Saudi Arabien har omdirigerats till den asiatiska marknaden istället för att nå den europeiska marknaden.

”Det finns för närvarande ett onormalt högt antal deklarerade force majeure från de företag, som producerar plastråvaran och primärprodukterna till plasterna. För två veckor sedan handlade det om ett 30 tal aktiva force majeure, vilket är tre gånger så många som för ett halvår sedan. En majoritet av dessa berör produktionen av polyolefiner”, berättar Henrik Oxfall.

Anledningen till det höga antalet force majeure är flera, men orkansäsongen i höstas, som drabbade raffinaderier samt den extrema kylan och de omfattande elproblemen i Texas i början av det här året är två viktiga orsaker. Dessutom råder det för närvarande också en obalans i det globala transportsystemet på grund av förändrade leveransmönster orsakade av Corona-pandemin. Obalansen innebär bland annat att tomma fraktcontainrar inte finns där de behövs, vilket kraftigt inskränker leveransmöjligheterna.

”Allt det här tillsammans har resulterat i den besvärliga situation, som vi nu står inför. Någon prognos för hur länge problemet kommer kvarstå finns inte i dagsläget. Grundorsakerna är så komplexa och varierande till sin natur. Klart är i alla fall, att företagen behöver förbereda sig på att det kommer fortgå i någon omfattning under våren”, avslutar Henrik Oxfall.

———————————————————-

N.B.: Vi har tidigare rapporterat om hur råvarubrist råder även hos tillverkare av bland annat förpackningslim. Läs HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!