Vid Imatra-bruket i östra Finland ska Stora Enso göra ytterligare en stor investering för att förbättra produktionsprocessen för högkvalitativ förpackningskartong, (Bild Stora Enso)

Stor investering i Imatra ger förbättrad Stora Enso-kartong

11 december, 2020

Stora Enso ska investera 80 miljoner euro (ca 820 miljoner kronor) i Imatra-bruket i östra Finland för att förbättra sin produktionsprocess för högkvalitativ förpackningskartong.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att investeringen är i linje med koncernens strategi för hållbart lönsam tillväxt inom förpackningsmaterial i starka kundsegment. Investeringen ska påbörjas under första kvartalet 2021 och beräknas vara slutförd under tredje kvartalet 2022.

Imatra-bruket producerar förpackningskartong i premiumkvalitet för livsmedel, dryck och lyxvaror. Syftet med investeringen är att modernisera Imatras virkeshantering samt centralisera den till en av de befintliga vedgårdarna. I projektet ingår installation av en ny och tredje avbarkningslinje, förbättringar av flishanteringssystemen, samt justeringar i den befintliga infrastrukturen på vedgården.

Hannu Kasurinen är chef för Stora Ensos division Packaging Materials. (Bild Stora Enso)

Den centraliserade och moderniserade virkeshanteringen kommer att resultera i en förbättrad och mer effektiv process. Vidare kommer den nya linjen för avbarkning att minska processens vattenkonsumtion och därmed sänka klimatpåverkan.

”Stora Ensos förmåga att leverera högkvalitativt förpackningsmaterial är beroende av stora och konkurrenskraftiga bruk som Imatra. Imatra-bruket är en av världens största tillverkare av vätskekartong som säljs till kunder i hela världen. Sett på lång sikt är en effektiv och stabil massavedshantering fundamental för såväl massa- som kartongproduktionen”, säger Hannu Kasurinen, chef för Stora Ensos division Packaging Materials.

Imatra-bruket har två produktionsanläggningar – Kaukopää och Tainionkoski – och för närvarande är den årliga produktionskapaciteten 1.195.000 ton förpackningskartong. Bruket har cirka 900 anställda. De senaste åren har Stora Enso investerat över 200 miljoner euro (ca 2,05 mlijarder kronor) i Imatra-bruket.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!