Stora Enso beslutar om extra utdelning till sina aktieägare

8 december, 2020

Stora Ensos styrelse har beslutat att en andra utdelning på 0,15 euro (ca 1:50 kr) per aktie ska betalas ut, baserat på den fastslagna balansräkningen för 2019.

Extrautdelningen grundar sig på beslut av Stora Ensos årsstämma den 4 juni 2020, då det klubbades att en utdelning på 0,15 euro per aktie skulle göras direkt, samtidigt som stämman gav styrelsen befogenhet att vid ett senare tillfälle, enligt eget övervägande, besluta om en total utdelning av maximalt 0,35 euro per aktie i en eller flera delutbetalningar. Beslut om extrautdelning skulle fattas baserat på effekter av Covid-19-pandemin på Stora Ensos verksamhet och likviditet.

Den nu besluta extrautdelningen kommer att betalas ut runt den 17 december 2020 till aktieägare, som på avstämningsdagen för utdelningen, torsdagen den 10 december 2020, är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Oy eller för Euroclear Sweden-registrerade aktier i avstämningsregistret, som förs av Euroclear Sweden AB. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) förmedlas av Citibank N.A. och betalas i US-dollar.

Efter extrautdelningen den 17 december i år kommer Stora Enso Oyj att ha betalat ut totalt 0,30 euro ( drygt 3 kronor) per aktie i utdelning för räkenskapsåret 2019.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!