Cellufoam™ by Stora Enso är ett lättviktigt, fiberbaserat förpackningsskum. (Bild Stora Enso)

Stora Enso bygger pilot för biobaserat förpackningsskum

26 augusti, 2020ANNONS

Stora Enso kommer att bygga en anläggning för tillverkning av Cellufoam™ by Stora Enso, ett lättviktigt, fiberbaserat skummaterial för skyddande förpackningsmaterial och stötdämpning. Pilotanläggningen kommer att ligga vid Stora Enso Fors bruk i Sverige.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att biobaserat skum är förnybart och återvinningsbart. Det kan exempelvis användas inom förpackning för att ersätta oljebaserat polymerskum som idag används i stor utsträckning.

Cellufoam™ by Stora Enso betecknas som ett hållbart förpackningsmaterial, som ytterligare förbättrar Stora Ensos förutsättningar att ersätta fossilbaserade material med förnybara och återvinningsbara material.

I första hand kommer Cellufoam™ att användas som skyddande förpackningsmaterial för ömtåliga produkter som hemelektronik. Biobaserat skum har även potential att ersätta polymerskum på en mängd olika marknader och användningsområden där efterfrågan på hållbara material ökar, till exempel sportutrustning, värmeisolerad transport och som näringslösning vid odling utan jord.

Markus Mannström är chef för Stora Ensos division Biomaterials. (Bild Stora Enso)

”Intresset för hållbara förpackningslösningar är redan stort och växer ständigt. Företagen ser sig om efter biobaserade material för att leva upp till sina egna miljömål gällande återvinning, minskat plastavfall och användning av fossilfria material, och samtidigt erbjuda förpackningsprestanda av hög kvalitet”, säger Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials.

Stora Ensos biobaserade skum blir ett alternativ till oljebaserade förpackningsskum som expanderad polyeten (EPE) och expanderad polystyren (EPS).

”Med den här pilotanläggningen bygger vi vidare på vårt långsiktiga forsknings- och utvecklingsarbete, samtidigt som vi introducerar innovativa material för att ersätta de fossilbaserade”, säger Markus Mannström.

Stora Enso pilotanläggning kommer i kundtester att utvärdera och validera Cellufoam™ som förpackningsskum i syfte att vidareutveckla tillverkningsprocessen. Den nya pilotanläggningen kommer att vara en del av Stora Ensos division Biomaterials.

Utformningen och färdigställandet av pilotanläggningen kommer att starta omedelbart. Anläggningen beräknas stå färdig under det fjärde kvartalet 2021. Beslut om kommersialisering kommer att fattas, när resultatet av pilotproduktionen har utvärderats.

Investeringen i pilotanläggningen kommer inte att ha någon påverkan på Fors bruks befintliga produktion av lättviktskartong för konsumentförpackningar.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!