”Det operativa rörelseresultat har minskat och var otillfredsställande”, konstaterar VD och koncernchef Annica Bresky i Stora Ensos bokslutsrapport för verksamhetsåret 2019. (Bild Stora Enso)

Stora Enso: Ett tufft kvartal avslutade verksamhetsåret 2019

30 januari, 2020

”År 2019 avslutades med ett utmanande kvartal präglat av ett krävande marknadsklimat och framförallt väsentligt lägre massapriser. Vi har fokuserat på det vi kan påverka: kostnaderna, kassaflödet och att fokusera på värde mer än på volym”. Det skriver Stora Ensos nytillträdde VD och koncernchef Annica Bresky i sina kommentarer till koncernens bokslutsrapport för verksamhetsåret 2019.

Av rapporten framgår att omsättningen för helåret 2019 minskade från 10,486 miljarder euro (ca 111 miljarder kronor) år 2018 till 10,055 miljarder euro och att det operativa rörelseresultatet minskade från 1,325 miljarder euro till 953 miljoner euro.

”Det operativa rörelseresultat har minskat och var otillfredsställande”, skriver Annica Bresky i rapporten..

Rapporten konstaterar att det är tillfredsställande att bolaget varit så tidigt ute med sitt lönsamhetsprogram, som nu löper på snabbare än planerat. Besparingarna under år 2019 uppgick totalt till 150 miljoner euro (ca 1,5 miljarder kronor).

”Nu ligger fokus på att fortsätta arbetet på de områden vi kan styra över för att vara redo för en lönsammare framtid när marknaden vänder”, konstaterar Annica Bresky.

När det gäller utsikterna för verksamheten år 2020 konstateras i rapporten att ett dämpat och varierande affärsklimat, orsakat av geopolitisk osäkerhet, förväntas fortsätta att påverka Stora Enso under 2020. Den minskade efterfrågan på papper i Europa kommer att hålla i sig och efterfrågan på koncernens övriga produkter förväntas vara fortsatt varierande. Mycket milda vintrar i Norden, med kortare tjälperioder, skulle kunna påverka avverkning och transport av virke vilket i sin tur kan inverka på tillgången av råmaterial och i så fall öka kostnaden för skogsråvara för de nordiska bruken.

Flera fackförbund i Finland strejkar för närvarande, vilket också påverkar Stora Ensos verksamhet. En negativ effekten av strejkerna är medräknad i bolagets prognos för första kvartalet 2020, där man förväntar ett operativt rörelseresultat inom spannet 90 till 200 miljoner euro, beroende på hur länge strejkerna pågår.

”När det gäller affärsklimatet i Norden skulle jag vilja uttala några varningens ord. I skogsindustrin, liksom i alla andra branscher, behövs förutsägbarhet. Därför är det problematiskt, när samhället påverkas av strejker, vilket varit fallet under det nya året. Det är oerhört viktigt för länderna i den här delen av världen att säkerställa exportindustrins konkurrenskraft och se till att vi alla är väl rustade för att konkurrera globalt.”, säger Annica Bresky i rapporten., där hon också konstaterar att hon nu kan se tillbaka på sina första två månader som VD och att hon är stolt och glad över att få arbeta med alla duktiga kollegor överallt i företaget.

Läs/ladda ner hela Stora Ensos bokslutsrapport för 2019 som pdf HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!