Fors bruk utanför Avesta är första kartongbruk inom Stora Enso-koncernen och sannolikt också i Europa att uppnå 100 procent fossilfri produktion. (Bild Stora Enso)

Stora Enso Fors först i Europa med fossilfri kartongproduktion

25 februari, 2022ANNONS

Stora Ensos bruk Fors, som producerar lättviktskartong, meddelar att man nu har uppnått fossilfri produktion som första kartongbruk inom Stora Enso-koncernen och med största sannolikhet som första kartongbruk i Europa.

Fors bruk, som är beläget strax nordost om Avesta i Dalarna, utvecklar och producerar lättviktskartong baserad på träfiber. Kartongen används till konsumentförpackningar, företrädesvis inom premiumområdet. Total årskapacitet vid Fors bruk är 410.000 ton och antal anställda är cirka 520 personer.

Linda Stinessen är stolt och glad brukschef på Stora Enso Fors. (Bild Stora Enso)

”Vi är med stor sannolikhet det första kartongbruket på den europeiska marknaden som lyckats uppnår fossilfri produktion. Kanske är Stora Enso Fors till och med först i världen!”, säger brukschefen Linda Stinessen.

I höstas lanserade Stora Enso kartongkvaliteten Performa Light CarbonZero™, som produceras på Fors bruk. (Läs HÄR!) Den betecknas som marknadens första koldioxidneutrala lättviktskartong och kan hjälpa Stora Ensos kunder att minska sina klimatavtryck.

Och nu – några månader senare – meddelar Stora Enso Fors att man tagit ett stort kliv i sin hållbarhetsresa och nått målet om en fossilfri produktion.

”Vi är väldigt stolta över att vi gjort detta av egen kraft och vilja, och inte för att vi varit tvingade till det på grund av myndighetskrav eller regleringar”, framhåller Linda Stinessen.

Stora Enso Fors skriver i ett pressmeddelande att det faktum att man nu har uppnått fossilfri produktion är resultatet av en rad medvetna beslut och vägval de senaste trettio åren. På flera områden har företaget visat att det är fullt möjligt att fasa ut fossila bränslen ur en stor industriell verksamhet.

Stora Enso Fors el- och ångproduktion är hundra procent fossilfri sedan fem år tillbaka och i fjol började man använda det förnybara drivmedlet HVO (hydrerad vegetabilisk olja) i vedtruckar, lastmaskiner och andra interna transporter.

Brukschefen Linda Stinessen berättar att Stora Enso Fors kunder ställer allt högre krav på produkterna i takt med att deras kunder i sin tur blir alltmer klimatmedvetna.

”Och det är bra, det är en utveckling som vi gillar och som sporrar oss. Vi drivs av att leverera lösningar som svarar upp till våra kunders behov, så att de i sin tur kan matcha nya krav och förväntningar från sina kunder”, säger hon.

Fossilfri produktion innebär att inga fossila bränslen som kol, olja och gas, används eftersom dessa skyndar på den globala uppvärmningen. I stället drivs produktion av förnybar energi, exempelvis sol, vind och vatten. Hos Stora Enso Fors består den förnybara energimixen av biobränslen från skogen (egna och inköpta restprodukter) samt slam från det egna reningsverket.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!