Exempel på förpackningar i kartong som behöver barriärer mot vätska, fukt, syre eller fett. (Bild Stora Enso)

Stora Enso Forshaga utvecklar barriärlösningar för kartong

15 september, 2020ANNONS

I Forshaga ska Stora Enso investera drygt 100 miljoner kronor i teknologi för dispersionsbarriärer på kartong. Investeringen möjliggör utveckling och tillverkning av kartong med barriäregenskaper, som är lättare att hantera i en återvinningsprocess, har lägre koldioxidavtryck och kan vara komposterbar i industriella anläggningar.

Stora Enso Forshaga tillverkar och utvecklar barriärskikt, som krävs i vissa förpackningar för att skydda mot vätska, fukt, syre eller fett. Vätskeförpackningar, dryckesmuggar och vissa matförpackningar är exempel på produkter, som har en barriär vars funktion är att skydda den förpackade produkten samt säkerställa att förpackningen behåller sin funktionalitet. Investeringen i den nya dispersionstekniken syftar till att uppnå önskade barriäregenskaper på ett mer hållbart sätt.

”Hållbara förpackningsbarriärer skapar värde i den cirkulära bio-ekonomin”, säger Hannu Kasurinen. (Bild Stora Enso)

”Stora Enso vill minimera användandet av fossilbaserade material och ersätta dessa med förnybara lösningar från träfiber. Genom att satsa på utveckling av hållbara förpackningsbarriärer hjälper vi våra kunder och konsumenter att bli mer miljövänliga och skapar värde i den cirkulära bio-ekonomin. Kommersialiseringen av fiberbaserade produkter med barriäregenskaper, som har lägre koldioxidavtryck och fungerar bättre i ett återvinningssystem, är ett viktigt utvecklingsområde för livsmedelsförpackningar”, säger Hannu Kasurinen, divisionschef Stora Enso Packaging Materials.

Stora Enso Forshaga har en årskapacitet på cirka 120 000 ton barriärbeläggning fördelat på två maskiner/beläggningslinjer med runt 100 anställda. Anläggningen i Forshaga har sedan årsskiftet även utvecklats till att vara ett kompetenscenter inom Stora Ensos division Packaging Materials med uppdraget att tillverka och utveckla nya biobaserade barriärtekniker och produkter.

Den nya utrustningen i Forshaga beräknas tas i bruk under andra kvartalet 2021.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!