Stora Enso planerar att samla den finska wellpapptillverkningen till fabriken i Lahti.

Stora Enso konsoliderar och samlar wellpapproduktionen

20 september, 2016

Stora Enso planerar att samla tillverkningen av wellpappförpackningar i Finland till anläggningen i Lahtis. Målsättningen är att förbättra lönsamhet och konkurrenskraft genom att skapa en industriledande tillverkningsenhet för wellpappförpackningar i Lahtis.

Som en del i den föreslagna konsolideringen skulle Stora Enso investera cirka 19 miljoner euro i nya maskiner och infrastruktur i Lahtis, där den enskilt största delen utgörs av en ny wellpappmaskin. Man planerar att inleda de föreslagna åtgärderna i november 2016 för att vara klara till slutet av första kvartalet 2018.

Enligt planerna kommer wellpappanläggningen i Heinola att stängas och förpackningstillverkningen att flyttas till anläggningen i Lahtis. Fackliga förhandlingar kommer att inledas vid wellpappanläggningarna i Lahtis och Heinola.

”Planerna på att konsolidera den finska wellpappverksamheten är till stor del driven av att vi måste förbättra lönsamheten och stärka vår konkurrenskraft. Den planerade investeringen och vår starka befintliga infrastruktur i Lahtis skulle skapa en anläggning i världsklass och därmed ge våra kunder ännu bättre service”, säger Peter Torstensson, Nordenchef för Stora Ensos wellpappverksamhet.

Den potentiella personalnedskärningen vid wellpappenheterna i Lahtis och Heinola skulle innebära en minskning med ungefär 60 medarbetare. Beslut om den planerade sammanslagningen, nedläggning och personalminskning kommer att tas först, när de fackliga förhandlingarna har avslutats. Produktionen av wellpappförpackningar vid anläggningen i Kristinestad kommer att fortsätta. Flutingfabriken för wellpappråvara i Heinola kommer inte att påverkas.

Planen kommer att påverka resultatet negativt med cirka 9 miljoner euro, vilket kommer redovisas som en jämförelsestörande post i Stora Ensos resultaträkning för tredje kvartalet 2016.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!