Stora Enso bygger om den vilande pappersmaskinen vid bruket i Uleåborg till produktion av konsumentkartong. (Bild Stora Enso)

Stora Enso konverterar till förpackningskartong i Uleåborg

21 oktober, 2022ANNONS

Stora Enso investerar cirka 11 miljarder kronor (1 miljard euro) för att konvertera den kvarvarande pappersmaskinen vid koncernens anläggning i Uleåborg (Oulu) i Finland till en högpresterande produktionslinje för kartong till livsmedelsförpackningar.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att investeringen främjar koncernens tillväxtstrategi inom förnybara förpackningar genom att tillföra större volymer till växande förpackningssegment. Produktionen vid den konverterade maskinen beräknas vara igång i början av år 2025.

Efter konverteringen 2021 av den första maskinen i Uleåborg från papper till kraftliner (läs HÄR), kommer den återstående och nu vilande papperslinjen att konverteras till en toppmodern produktionslinje för falskartong (FBB) och bestruken oblekt kraftkartong (CUK). Den totala årliga kapaciteten kommer att uppgå till 750.000 ton konsumentkartong. Avsedda slutanvändarsegment är dryckes- och livsmedelsförpackningar för kylda och frysta produkter, torrvaror och snabbmat, främst i Europa och Nordamerika.

Vid den ombyggda maskinen ska produceras kartong till livsmedelsförpackningar. (Bild Stora Enso)

”Förnybara förpackningar fortsätter att vara vårt största strategiska tillväxtområde. Det är dessutom en marknad som nu för första gången växer snabbare än plastbaserade alternativ. Genom den här konverteringen kan vi bygga på befintliga tillgångar för snabb och kostnadseffektiv igångsättning jämfört med andra investeringsalternativ. Det ger oss en god position att generera ökade intäkter och marknadsandelar”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky.

Den totala investeringskostnaden kommer att uppgå till cirka 1 miljard euro under 2022–2025. Vid full kapacitet förväntas investeringen motsvara divisionen Packaging Materials lönsamhetsmål med en operativ rörelsemarginal (ROOC) på 20 procent. Årsomsättningen beräknas till cirka 800 miljoner euro.

”Investeringen utgör ett viktigt steg på den europeiska marknaden och kommer att förvandla Uleåborg till en jätteanläggning. Det kommer att öka lönsamheten och konkurrenskraften för vårt utbud inom både konsumentkartong och wellpappråvara. Den konverterade linjen kommer att bli den ekonomiskt mest konkurrenskraftiga FBB-maskinen i Europa och möjliggör en optimerad produktion även vid andra anläggningar för ytterligare tillväxt”, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials på Stora Enso.

Investeringen ligger helt i linje med Stora Ensos hållbarhetsambitioner. Den kommer att främja cirkularitet genom att ytterligare öka återvinningen för Packaging Materials produktportfölj. Uleåborgs totala utsläpp av växthusgaser inom scope 1 och 2, som reducerades med 80 procent under den första konverteringen 2021, kommer fortsatt att ligga på en låg nivå.

Stora Ensos skriver också att investeringen kommer att skapa cirka 300 nya tjänster i Uleåborg och dess stödfunktioner, samt ytterligare 1.500 indirekta arbetstillfällen. Massaförbrukningen för den nya linjen är cirka en miljon kubikmeter massaved. Efter investeringen kommer koncernens marknadsmassa att reduceras med cirka 250.000 ton per år.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!