Råmaterialet i Stora Ensos kolfibermaterial NeoFiber utgörs av cellulosa och lignin. (Bild Magnus Glans)

Stora Enso lanserar NeoFiber – ett biobaserat kolfibermaterial

2 december, 2021ANNONS

Inom sin division Biomaterials har Stora Enso utvecklat en metod för tillverkning av biobaserat kolfibermaterial från träbaserade råmaterial som cellulosa och lignin. Materialet, som fått namnet NeoFiber® by Stora Enso, är förnybart och har ett lågt koldioxidavtryck.

Stora Enso har initialt utvecklat sin teknik för tillverkning av den biobaserade kolfibern i laboratorieskala och har sedan träffat ett samarbetsavtal med tyska Cordenka GmbH & Co KG för att utveckla ämnesbasen, den s.k. prekursorn, för tillverkningen av kolfibermaterialet. Samarbetsavtalet syftar till att utöka prekursorutvecklingen till pilotskala, vilket skett med specialutrustning vid Cordenkas produktionsanläggning i tyska Obernburg.

”En spännande utveckling med biobaserad kolfiber som kan ersätta oljebaserade råmaterial”, säger Markus Mannström. (Bild Stora Enso)

”Det är ett spännande samarbete med Cordenka för utveckling av biobaserad kolfiber, som kan ersätta oljebaserade råmaterial”, säger Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials

Efterfrågan på kolfiber stiger stadigt med en årlig tillväxt på 10 procent. Målet med samarbetet mellan Stora Enso och Cordenka är i första hand att utveckla kolfiber för industriella användningsområden som kräver låg vikt och hög mekanisk prestanda,

”Stora Enso och Cordenka passar väl ihop. Stora Enso har utvecklat viktig ny teknik och Cordenka har avgörande tillverkningskunskap. Att tillverka träbaserade kolfiberprekursorer som kan förstärka kompositmaterial är ett stort materialvetenskapligt steg framåt”, säger Kurt Uihlein, Chief Marketing Officer på Cordenka.

Basen i den kolfiber, som hittills funnits på marknaden, är den oljebaserade precursorfibern polyakrylnitril (PAN), medan Stora Ensos NeoFiber alltså använder cellulosa och lignin från träd som råmaterial. Stora Enso skriver att i processen för att tillverka biobaserad kolfiber omvandlas cellulosa till viskos, som blandas med lignin för att bilda spinnvätskan. Vätskan spinns till prekursorfiber, som genom upphettning omvandlas till kolfiber.

”Vårt mål är att erbjuda producenter av industriella kompositmaterial en hållbar kolfiber till konkurrenskraftigt pris, tillverkad av förnybara och fossilfria material. På så sätt fortsätter vi att bidra till Stora Ensos vision om ett samhälle med låga koldioxidutsläpp”, säger Markus Mannström.

——————————————————–

Stora Ensos division Biomaterials erbjuder olika massakvaliteter för att möta efterfrågan från tillverkare av papper, kartong, mjukpapper, textil och hygienprodukter. Divisionen utvecklar också nya sätt att maximera det värde, som kan utvinnas ur trä och andra typer av lignocellulosisk biomassa. Utvunna sockerarter och lignin har många olika potentiella användningsområden.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!