Stora Ensos speciella kartong Cupforma Natura SoloTM är avsedd för muggar till varma eller kalla drycker samt till glassförpackningar. (Bild Stora Enso)

Stora Enso lanserar speciell kartong för dryckesmuggar

14 maj, 2019

Stora Enso lanserar Cupforma Natura SoloTM by Stora Enso, en förnybar kartong för pappersmuggar. Det nya materialet lämpar sig för såväl muggar för varma och kalla drycker som för glassförpackningar. Det produceras utan den traditionella plastbeläggningen och har utvecklats så att fibrerna kan återanvändas helt i en återvinningsprocess.

”Vi ser ett stort behov av miljövänliga lösningar inom dagens livsmedelsförpackningar. Konsumenterna efterfrågar bekvämlighet men på ett hållbart sätt. Återvinning halverar en pappersmuggs koldioxidavtryck och hela värdekedjan gynnas av innovationer inom förnybara material. Cupforma Natura Solo är ytterligare ett led i vårt arbete för att minska plastanvändningen och styra förändringen mot effektivare återvinning av on-the-go-förpackningar”, säger Hannu Kasurinen, SVP chef för Liquid Packaging and Carton Board, Consumer Board division inom Stora Enso.

Stora Enso har testat det nya kartongmaterialet tillsammans med kunder i Europa och konstaterat att muggar i det nya materialet fungerar på ett sätt som liknar muggar med traditionell polyetenbeläggning, så ingen ny konverteringsteknologi behövs.

”Dessutom kan detta innovativa material öka återvinningsvärdet för använda muggar, eftersom barriären bryts ner i en återvinningsprocess och alla fibrer kan återanvändas”, säger Ebba Mannheimer, chef för Business New Barrier Solutions, Consumer Board division.

Alla Cupforma by Stora Enso-produkter är förnybara och återvinningsbara och erbjuder ett koldioxidsnålt alternativ till icke-förnybara material. Det finns ett brett urval barriärer för olika behov och Stora Enso erbjuder kunderna hjälp med att välja den barriär som bäst motsvarar deras behov.

Utöver Cupforma Natura Solo omfattar muggkartongutbudet även den helt förnybara Cupforma Natura PE Green, som erbjuder en enkel övergång från fossil polyeten, och den industriellt komposterbara Cupforma Natura Bio. Träfibrerna, som Stora Enso använder, härrör från hållbart skogsbruk och företaget använder skogscertifieringssystem för att säkerställa spårbarhet och hållbart skogsbruk.

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar