Stora Ensos bruk i finska Sunila är världens största producent av lignin. Nu ska bolaget bygga en granulerings- och förpackningsanläggning vid bruket för ca 143 miljoner kronor. (Bild Stora Enso)

Stora Enso mångmiljonsatsar i förpackningslinje för lignin

7 december, 2020ANNONS

Stora Enso meddelar att man investerar 14 miljoner euro (ca 143 miljoner kronor) i byggnationen av en granulerings- och förpackningsanläggning för lignin vid koncernens bruk i finska Sunila. Anläggningen gör ligninet enklare att förpacka och hantera än i pulverform.

Lignin är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett träd. För närvarande levereras det lignin, som produceras vid bruket i Sunila – Lineo™ by Stora Enso – i pulverform. Det används till exempel som fenolersättning i lim, som biobaserat bindemedel i stället för bitumen i asfalt, eller i bioplast. I framtiden kan det användas i energilagringssystem, exempelvis för batterier till elfordon, i biobaserade bindemedel i plywood och för framställning av kolfibermaterial.

Genom att producera lignin i granulerad form blir produkten enklare att hantera och förpacka. Detta stärker ytterligare Stora Ensos möjligheter att ersätta fossilbaserade råmaterial och skapa en mer hållbar leveranskedja.

”Genom investeringen kan vi ge våra kunder ett effektivare sätt att hantera torrt lignin och leverera det i bulkbehållare. Utöver att vi kan minska kostnaderna för förpackning och transport, kommer det att gå enklare och snabbare att förpacka granulerat lignin jämfört med det pulver, som vi använder i dag, vilket kräver specialutrustning”, berättar Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials.

Byggnationen av granulerings- och förpackningsanläggningen beräknas påbörjas i slutet av andra kvartalet år 2021 och vara slutförd ett år senare.

Stora Enso har framställt lignin i industriell skala vid bruket i finska Sunila sedan 2015. Brukets årliga produktionskapacitet är 50.000 ton, vilket gör Stora Enso till världens största producent av lignin.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!