Stora Enso planerar storskalig återvinning av fiberbaserade dryckesbägare, vilka sedan kan omvandlas till journalpapper. (Bild Stora Enso)

Stora Enso-plan: Pappmuggar omvandlas till journalpapper!

9 maj, 2019

Stora Enso planerar att börja återvinna använda pappersmuggar i stor skala vid sitt bruk i belgiska Langerbrugge. Baserat på produktionstester är det tekniskt fullt möjligt att återvinna pappersmuggar för andra användningsområden.

Stora Enso söker nu potentiella samarbeten för insamling och sortering av använda pappersmuggar för att säkerställa att detta högkvalitativa fibermaterial tas tillvara och får ett nytt liv.

Stora Ensos skriver i ett pressmeddelande att återvunnen fiber är ett viktigt råmaterial för Stora Enso, helt i linje med företagets strävan mot en förnybar och cirkulär verksamhet. Kartongen till pappersmuggar tillverkas av förnybar fiber av hög kvalitet, som kan återvinnas åtskilliga gånger. Genom att återvinna en pappersmugg kan koldioxidavtrycket under dess livscykel halveras. Stora Enso ser möjligheten att skapa en mer effektiv återvinning av pappersmuggar genom att utveckla cirkulära modeller tillsammans med samarbetspartners inom hela värdekedjan.

”Vi söker samarbetspartners och kunder för att gemensamt utveckla affärsmodeller för insamling av muggar”, säger Annica Bresky. (Bild Stora Enso)

”Med hjälp av effektiva återvinningsprocesser kan företag i restaurangbranschen, som använder fiberbaserade muggar, sänka sin miljöpåverkan. Återvinningen måste göras enkel för konsumenterna och det är därför som vi vill bjuda in samarbetspartners och kunder att gemensamt utveckla affärsmodeller för insamling av muggar”, berättar Annica Bresky, Executive Vice President för divisionen Consumer Board inom Stora Enso.

Vid återvinningstesterna på bruket i Langerbrugge samlades en halv miljon använda pappersmuggar in i balar från snabbmatsrestauranger och caféer för att omvandlas till massa och återvinnas till journalpapper. Resultatet bekräftade att pappersmuggar kan återvinnas vid bruket utan kompletterande processutrustning, och att fibrerna lämpar sig väl för andra användningsområden, till exempel journalpapperstillverkning.

Stora Ensos pappersbruk i Langerbrugge är ett av Europas största och producerar 540.000 ton tidningspapper och journalpapper om året. Produktionen bygger helt på returpapper.

 

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar