”Omsättningen under tredje kvartalet minskade på grund av lägre priser och volymer. Av samma orsaker har vi också sett en stark minskning i det operativa rörelseresultatet”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström. (Bild Stora Enso)

Stora Enso Q3: lägre omsättning och kraftigt minskat resultat

29 oktober, 2019

Under årets tredje kvartal minskade Stora Ensos omsättning med drygt sju procent, jämfört med samma period i fjol, och det operativa rörelseresultatet minskade med hela 35,5 procent.
Sett över årets tre första kvartal minskade koncernens omsättning från 7,828 miljarder euro (ca 84,1 miljarder kronor) till 7,644 miljarder euro (ca 82,2 miljarder kronor) och det operativa rörelseresultatet minskade från 1,054 miljarder euro till 841 miljoner euro.

”Omsättningen under tredje kvartalet minskade på grund av lägre priser och volymer. Av samma orsaker har vi också sett en stark minskning i det operativa rörelseresultatet. Under kvartalet har kostnaderna minskats med ungefär 40 miljoner euro”, skriver Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström i sin kommentar till kvartalsrapporten.

När det gäller koncernens olika divisioner noterar Karl-Henrik Sundström att man ser fortsatta prishöjningar inom Consumer Board och att man inom Packaging Solutions ser hur wellpappmarknaden drar nytta av lägre priser på wellpappråvara. I divisionen Biomaterials noteras positiva tecken på den kinesiska marknaden och inom Wood Products fortsätter arbetet för att upprätthålla lönsamhetsnivån.

I rapporten noteras att utsikterna för helårsresultatet för år 2019 inte är de bästa.
”Ett försämrat affärsklimat orsakat av geopolitisk osäkerhet i samband med handelskrig och risken för en hård Brexit väntas påverka Stora Enso negativt. Ökningen av efterfrågan väntas sakta in för Stora Ensos verksamheter i stort samtidigt som efterfrågan på papper i Europa kommer att fortsätta minska”, kan man läsa i rapporten.

I början av det här året inledde Stora Enso ett omfattande besparings- och lönsamhetsprogram med avsikt att på ett tidigt stadium möta effekterna av en svagare marknad (Läs HÄR).

I kvartalsrapporten skriver nu Stora Enso att tack vare lönsamhetsprogrammet väntas kostnaderna ligga på i stort sett samma nivå för 2019 som för 2018. Det noteras också att Stora Enso kommer att fortsätta implementera åtgärder inom lönsamhetsprogrammet för att lindra de ekonomiska effekterna av den aktuella situationen.

Ny VD och koncernchef i Stora Enso från 1 december i år blir Annica Bresky, i dag chef för Stora Ensos division Consumer Board. (Bild Stora Enso)

”Med vårt lönsamhetsprogram, som fortskrider snabbare än planerat, förbereder vi oss för att stå redo när marknaden vänder uppåt igen. Eftersom vi var tidigt ute med programmet, bygger vi nu upp förutsättningarna för en bättre och lönsammare framtid, när konjunkturen vänder. Det är viktigt att dra fördel av dagens situation och bygga ett mer framtidssäkert företag genom att ligga ett steg före och agera proaktivt. För att flytta fram positionerna ytterligare har vi höjt målet från 200 miljoner euro till 275 miljoner euro och förlängt programmet till slutet av 2021”, skriver Karl-Henrik Sundström.

I sina kommentarer till kvartalsrapporten avslutar Karl-Henrik Sundström med att tacka för sig och önska den tillträdande VD:n och koncernchefen Annica Bresky lycka till.

”Det är snart dags för mig att lämna över till min efterträdare Annica Bresky, som kommer att inta sin nya position som VD och koncernchef den 1 december 2019. Jag har verkligen haft en fantastisk tid på Stora Enso. Jag är framförallt nöjd med de framsteg vi tillsammans har gjort för att utvecklas till ett bolag inom förnybara material, som är hållbart i alla dimensioner. Jag önskar Annica all lycka i denna spännande roll.”, skriver Karl-Henrik Sundström.

Läs mer om tillträdande VD:n Annica Bresky här.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!