Stora Ensos VD och koncernschef Annica Bresky konstaterar i sina kommentarer till koncernens kvartalsrapport att nu råder ett nytt ”normalläge”, där inga historiska referenser gäller längre... (Bild Stora Enso)

Stora Enso QI: Ett tufft kvartal med kraftigt minskad vinst

22 april, 2020ANNONS

Den pågående corona-pandemin slår hårt mot företag inom i stort sett alla branscher. Finsk-svenska skogs- och pappersjätten Stora Enso är inget undantag – i sin bokslutsrapport för årets första kvartal redovisar nu koncernen såväl kraftigt minskad omsättning som markant försämrat rörelseresultat jämfört med motsvarande period år 2019.

Enligt rapporten minskade Stora Ensos omsättning under Q1-2020 med 16,2 procent jämfört med Q1 i fjol. Finansiellt minskade omsättningen från 2,635 miljarder euro till 2,207 miljarder euro och enligt rapporten beror minskningen på avsevärt lägre priser och volymer.

Stora Ensos operativa rörelseresultat för första kvartalet minskade från 335 miljoner euro Q1-2019 till 180 miljoner euro första kvartalet i år – en minskning med drygt 42 procent. Resultatet är dock bättre än analytikernas prognoser, som i snitt förväntade ett rörelseresultat på ca 132 miljoner euro.

”Årets första kvartal har präglats av besvärliga avverkningsförhållanden, strejker i Finland och utbrottet av Covid-19-pandemin. Lägre priser och volymer under kvartalet hade en negativ inverkan på omsättningen och det operativa rörelseresultatet jämfört med rekordnivåerna för första kvartalet förra året. Under rådande förhållanden – i ´ett nytt normalläge´ där inga historiska referenser gäller längre – är jag nöjd med resultatet för kvartalet”, skriver Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky i sin kommentar till kvartalsrapporten.

I kommentarerna till kvartalsrapporten konstateras att Stora Enso var tidigt ute med att vidta åtgärder kopplade till Covid-19-pandemin. Man införde redan i början av februari globalt reseförbud för medarbetare, man håller igång verksamheten med hjälp av ”social distansering” och distansarbete, tillgängligheten till fabriksanläggningarna har begränsats och påverkade medarbetare sätts i karantän, mm., mm.

”Tack vare det proaktiva agerandet har koncernens förmåga att köra sina fabriker och betjäna kunderna hittills påverkats minimalt”, skriver Stora Enso i rapporten.

Annica Bresky framhåller i sina kommentarer också att trots negativa siffror har Stora Enso en stark ekonomi.

”Vi har byggt upp en stark likviditet, uppgående till 1,4 miljarder euro, för en recession som kan bli både längre och djupare. Vi har åtgärder på plats för att öka vårt kassaflöde framöver genom aktiv rörelsekapitalstyrning och besparingar. Vårt lönsamhetsprogram levererar snabbare än planerat och vi har höjt det tidigare besparingsmålet på 275 miljoner euro till slutet av 2021 till 350 miljoner euro”, skriver Annica Bresky.

Koncernchefen konstaterar också i sina kommentarer att corona-viruset snabbt har tvingat oss människor att tänka om, när det gäller vardagliga saker, som vi tidigare tagit för givna

”Ändå måste vi, även i de svåraste av tider, tillfredsställa våra basbehov; människor behöver mat, medicin och hygienprodukter. I många länder anses förpackningar, särskilt matförpackningar, som en nödvändig och samhällskritisk vara och bransch. Förpackningarnas roll och syfte – att säkerställa hygien och skydda exempelvis mat och läkemedel under transport och på butikshyllor – är minst lika viktiga nu som tidigare”, skriver Annica Bresky.

I kvartalsrapporten skriver Stora Ensos styrelse att man på grund av osäkerheten i världsekonomin tills vidare inte kommer att presentera några kvartalsprognoser eller utsikter för helåret.

Stora Ensos planerade årsstämma för år 2020 skulle ursprungligen ha hållits den 19 mars, men den ställdes in med kort varsel på grund av pandemin. Nu meddelar koncernstyrelsen att stämman i stället är planerad att hållas den 4 juni 2020 och att man med stöd av en tillfällig lagstiftning under Covid-19-pandemin, som föreslagits av den finska regeringen, ska kunna hålla stämman med distansdeltagande

Inför årsstämman har styrelsen också föreslagit att årsstämman beslutar om en reducerad utdelning till aktieägarna. Utdelningen föreslås nu bantas från 0,50 euro per aktie till 0,15 euro per aktie och med möjlighet till senare utdelningar med sammanlagt 0,35 euro/aktie, beroende på Covid-19-pandemins fortsatta effekter på Stora Ensos verksamhet och likviditet.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!