Stora Enso planerar en mångmiljardinvestering vid Skoghalls bruk för att öka tillverkningskapaciteteten av massa och förpackningskartong. (Bild Stora Enso)

Stora Enso ska miljardsatsa på kartong och massa i Skoghall

11 november, 2020ANNONS

Stora Enso planerar att investera ca 8,6 miljarder kronor på utökad kapacitet vid Skoghalls bruk i Värmland. Bolaget har beslutat att inleda ett förprojekt och ansöka om miljötillstånd för att utöka och förbättra kapaciteten för massa- och kartongtillverkning vid bruket.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att investeringen skulle göra det redan välutvecklade bruket till en integrerad, synnerligen kostnadseffektiv och miljövänlig producent av förpackningskartong och barrmassa. Investeringen skulle gynna kunder över hela världen och ytterligare stärka Stora Ensos position som en leverantör av högkvalitativa, förnybara förpackningsmaterial.

Förprojektet kommer att utvärdera en möjlig uppgradering och expansion av den befintliga integrerade massakapaciteten från 370.000 ton till 780.000 ton per år, samt en potentiell ökning av kartongkapaciteten på 120.000 ton. Efter investeringen skulle bruket bli integrerat till närmare 100 procent, med produktion av ytterligare 220.000 ton marknadsmassa. Detta skulle möjliggöra ytterligare en ökning av konkurrenskraftig kartongproduktion. För närvarande har Skoghalls bruk en årlig kapacitet på 885 000 ton förpackningskartong.

Projektet skulle dessutom avsevärt sänka fossila koldioxidutsläpp från tillverkningen. Resultat från en nyligen genomförd förstudie har visat att det är värt att driva processen vidare.

Om investeringen godkänns efter att förprojektet och ansökan om miljötillstånd har genomförts, beräknas investeringen för uppgraderingen och expansionen bli mellan 800 och 850 miljoner euro (ca 8,15 – 8,66 miljarder kronor).

Förprojektet beräknas vara slutfört i slutet av 2021. Produktionen skulle kunna starta tidigast under fjärde kvartalet 2023.

”Skoghall är ett av våra viktigaste integrerade bruk för förpackningsmaterial. Investeringen skulle ge oss möjlighet att växa och bli ännu mer flexibla gentemot våra kunder för att möta den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar. Investeringen skulle ligga i linje med vår strategi att påskynda tillväxten inom förpackningar samt utveckla brukets konkurrenskraft genom stordrifts- och integrationsfördelar. Den skulle dessutom stödja lönsam tillväxt inom attraktiva förpackningssegment som vätskekartong och bestruken kartong. Beslutet om en eventuell expansion av Skoghalls bruk fattas när förprojektet har slutförts och beroende på utfallet av ansökan om miljötillstånd hos lokala myndigheter”, säger Hannu Kasurinen, EVP på Stora Ensos division Packaging Materials.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!