Stora Enso pappersbruk i finska Oulu (Uleåborg) ska konverteras för produktion av förpackningskartong. (Bild Stora Enso)

Stora Enso startar produktion av förpackningskartong i Uleåborg

29 maj, 2019

Stora Enso har beslutat att investera cirka 350 miljoner euro (ca 3,75 miljarder kronor) i att konvertera pappersbruket i finska Uleåborg (Oulu) för förpackningstillverkning. Investeringen omfattar konvertering av pappersmaskin 7 för produktion av högkvalitativ nyfiberbaserad kraftliner, samt stängning av pappersmaskin 6 och arkningsanläggningen. Produktionen vid den konverterade maskinen beräknas vara igång i slutet av 2020.

”Konverteringen av Uleåborgs bruk skapar möjligheter för Stora Enso att ytterligare stärka sin position på den växande förpackningsmarknaden och innebär ett stort steg framåt i företagets transformation. Vi har beprövad erfarenhet av att driva stora konverteringsprojekt på ett framgångsrikt sätt, då vi redan har konverterat en pappersmaskin vid bruket i Varkaus för produktion av kraftliner”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström.

Kraftliner används ofta inom förpackningssegment som kräver hög styrka, kvalitet och renhet, såsom livsmedel, frukt och grönsaker, samt tunga gods. Produktionen kommer att rikta sig till globala exportmarknader.

”Ekonomisk tillväxt, hållbarhet och livsmedelssäkerhet är några av de främsta drivkrafterna på förpackningsmarknaden. Konverteringen ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder en innovativ kraftlinerprodukt med högpresterande egenskaper i form av styrka, tryckbarhet och livsmedelssäkerhet”, säger Gilles van Nieuwenhuyzen, chef för Stora Ensos division Packaging Solutions.

Investeringen i Uleåborg omfattar en ny produktionslinje i världsklass för nyfiberbaserad kraftliner (både brun och vit) med en årlig kapacitet på 450.000 ton, modifiering av massabruket och torkmaskinen för att producera oblekt brun massa, samt investeringar för att öka brukets miljöresultat. Projektet inleds med markarbeten under sommaren 2019 och runt 200 underleverantörer kommer att arbeta vid Uleåborgs bruk under projektets gång.

Det konverterade bruket kommer att anställa cirka 180 medarbetare. Virkeskonsumtionen vid bruket kommer att öka med 0,5 miljoner kubikmeter och uppgå 2,4 miljoner kubikmeter per år. Virket kommer huvudsakligen att köpas in från privata skogsägare i norra Finland.

Som ett resultat av de fackliga förhandlingar, som inleddes den 25 mars 2019, kommer 365 personer att sägas upp permanent vid bruket. Den tidigare beräkningen av det högsta antalet uppsägningar var 400 personer. Uppsägningarna kommer främst att ske i slutet av 2020, när Uleåborgs bruk slutar att tillverka träfritt bestruket papper. Stora Enso kommer att erbjuda stöd till de personer, som inte behåller sin anställning på Uleåborgs bruk efter konverteringen. Högst 20 procent av uppsägningarna kan hanteras genom pensionsavtal.

”Vi kommer att ha ett nära samarbete med Stora Ensos övriga anläggningar, Uleåborgs stad och andra intressenter för att underlätta för dem som inte har kvar sin anställning inom den nya organisationen att få annat arbete. Det inkluderar såväl omställningssatsningar som utbildningar individuellt och i grupp för återanställning. Vi kommer även att erbjuda ekonomiskt stöd till medarbetare som startar eget företag”, säger Kati ter Horst, chef för Stora Ensos division Paper.

Den nuvarande årliga kapaciteten för Uleåborgs bruk är 1,08 miljarder ton  träfritt bestruket papper, som används till exempelvis högkvalitativt reklam- och journalpapper.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att marknadsvillkoren för träfritt bestruket papper har försämrats ytterligare, varför bolaget måste påskynda sin transformationstakt.

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jp.press@comhem.se

Relaterade artiklar