Stora Enso investerar i falskartongbruket Ingerois i Finland för att öka sin konkurrenskraft. (Bild Stora Enso)

Stora Enso storinvesterar i tre bruk i Finland och Sverige

15 juni, 2021ANNONS

Stora Enso har beslutat att investera sammanlagt 47 miljoner euro (ca 474 miljoner kronor) i tre av sina bruk i Finland och Sverige.

För att öka konkurrenskraften och förbättra den miljömässiga prestandan vid produktionsanläggningarna investerar Stora Enso 21 miljoner euro i pappers-och kartongbruken Anjala-Ingerois i Finland och för att modernisera massaproduktionen vid skånska Nymölla Bruk investerar Stora Enso 26 miljoner euro.

Målet med investeringen vid enheterna i Anjala och Ingerois för pappers- respektive kartongproduktion, är att minska utsläppen samt säkerställa flexibel användning av olika typer av bränsle i värmeproduktionen. Arbetet är planerat att påbörjas under andra kvartalet 2021 och slutföras under tredje kvartalet 2023.

”Investeringarna ökar konkurrenskraften vid anläggningarna”, säger Kati ter Horst. (Bild Stora Enso)

I Ingerois producerar Stora Enso falskartong, med en årlig produktionskapacitet på 295.000 ton. Bruket har cirka 200 anställda och i närbelägna Anjala Bruk producerar Stora Enso bokpapper, journalpapper och förbättrat tidningspapper. Den årliga produktionskapaciteten ligger på 435.000 ton papper. De båda bruken Anjala och Ingerois är starkt kopplade till varandra för att utnyttja synergieffekter för råvaru- och energianskaffning.

Projektet i Nymölla är det andra steget i en moderniseringssatsning på att göra massaproduktionen vid bruket mer konkurrenskraftig och hållbar inför framtiden. Målet med investeringen är att öka den årliga produktionskapaciteten för barrvedsmassa från cirka 220.000 ton till 245.000 ton. Moderniseringsarbetet är planerat att påbörjas under andra kvartalet 2021 och slutföras under tredje kvartalet 2022.

”De här investeringarna kommer att öka konkurrenskraften vid anläggningarna och samtidigt bidra till vårt hållbarhetsarbete”, säger Kati ter Horst, Executive Vice President inom divisionen Paper på Stora Enso.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!