”En lovande start på året” konstaterar Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström om årets första kvartal.

Stora Ensos rapport Q1 2019: ”En lovande start på året”

29 april, 2019

”Vi har haft en lovande start på året och det är positivt att programmet för att upprätthålla vår vinstnivå redan bidrar till vår utveckling. Med tanke på den potentiella försvagningen av marknaden är vi övertygade om att aktiveringen av programmet ligger helt rätt i tiden”. Det skriver Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström i sin kommentar till bolagets rapport för årets första kvartal.

I rapporten konstaterar Karl-Henrik Sundström att omsättningen fortsätter att öka och att lönsamheten ligger på en bra nivå. Omsättningsökningen på runt två procent berodde främst på högre priser i alla divisioner och ett förbättrat produktutbud, som kompenserade för lägre volymer.

”Första kvartalet 2019 har vi fokuserat på balansen mellan värdeskapande och lönsamhet. Det har gett resultat. Det operativa rörelseresultatet minskade samtidigt som rörelsemarginalen fortfarande är tvåsiffrig för sjunde kvartalet i rad”. skriver Karl-Henrik Sundström.

Av rapporten framgår att fyra av fem divisioner i Stora Enso har slagit rekord under första kvartalet. Divisionerna Packaging Solutions och Biomaterials hade rekordomsättning, och även Wood Products och Paper levererade rekordresultat.

”Det är också tillfredsställande att prishöjningarna inom Consumer Board börjar slå igenom”, säger Karl-Henrik Sundström.

Koncernchefen konstaterar också att bolaget fortsätter att driva sina transformationsprojekt framåt och tar stora steg för att bidra till en förnybar framtid.

”Vår nyligen presenterade investering i Hylte kommer att möjliggöra tillverkning av cirkulära produkter i formpressad fiber. Det är produkter som är förnybara, återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara och som inte innehåller någon plast”, skriver Karl-Henrik Sundström.

Avslutningsvis skriver Karl-Henrik Sundström att han tycker det är viktigt att Stora Enso stöttar initiativ som hjälper till att driva samhället mot en framtid utan plast.

”Vi har anslutit oss till New Plastic Economy Global Commitment för att eliminera plastavfall och föroreningar. Initiativet leds av stiftelsen Ellen MacArthur i samarbete med FN:s miljöprogram. Vi bidrar, tillsammans med våra kunder och leverantörer, genom att utveckla cirkulära produkter och lösningar med låga koldioxidutsläpp för att ersätta plast”, konstaterar Karl-Henrik Sundström.

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar