Utöver rollen som Sverige-chef blir Per Lyrvall även chef för Stora Enso-divisionen Forest. (Bild Stora Enso)

Stora Ensos Sverige-chef blir även chef för Forest-divisionen

18 november, 2022ANNONS

Stora Enso har utsett Per Lyrvall, koncernens Sverige-chef och chefsjurist, till ny chef och EVP för divisionen Forest efter Jari Suominen, som lämnar Stora Enso efter 25 år i bolaget. Per Lyrvall kommer att fortsätta sitt nuvarande ansvar som Stora Ensos Sverigechef utöver den nya rollen som chef för Forest-divisionen.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att Per Lyrvall kommer att tillträda rollen som EVP Forest i början av december och fortsätta som medlem i koncernens ledningsgrupp.

Per Lyrvall började på Stora Enso år 1994 och har varit medlem i koncernledningen sedan 2012 och chefsjurist (Executive Vice President Legal) sedan år 2008.

”Jag är glad över att få möjligheten att leda divisionen Forest. Våra skogstillgångar och vår skogliga verksamhet utgör grunden för vår tillväxtplattform. Jag ser fram emot att fortsätta Jari Suominens arbete för att vidareutveckla vår skogsverksamhet med fokus på hållbarhet, biologisk mångfald och virkesanskaffningtjänster som stöttar Stora Ensos strategiska ambitioner”, säger Per Lyrvall.

Jari Suominen lämnar Stora Enso och posten som EVP Forest efter 25 år i koncernen. (Bild Stora Enso)

Sökandet efter en ny chefsjurist har inletts. Under övergångsperioden kommer Christian Swartling, för närvarande Senior Vice President Group Legal, att agera som tillförordnad chefsjurist.

Avgående Forest-chefen Jari Suominen började på Stora Enso år 1995 och har lett företagets Forest division sedan den etablerades år 2020. Innan dess var Jari Suominen sedan 2014 EVP och chef för Stora Ensos Wood Products division.

”Jag vill tacka Jari för hans insatser hos Stora Enso över årens lopp, det har varit ett stort nöje att arbeta tillsammans. Jari har varit drivande i transformationen av Wood Products divisionen genom etableringen av vår Building Solutions verksamhet, och han har under senare år även lagt grunden till vår nya Forest division”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!